met deelgeschilverzoek poging om observatie van tafel te krijgen, dat mislukt *

LJN: BQ7692, Rechtbank ‘s-Hertogenbosch , 228138 EX RK 11-47

  • Verzoeker vraagt de rechter o.a. de bewijsrechtelijke waarde van filmbeelden te bepalen. Het gaat om filmbeelden, gemaakt in opdracht van verweerster, waarop te zien is dat verzoeker zijn linkerarm normaal gebruikt.
  • De rechtbank wijst dit verzoek af omdat een beoordeling van de filmbeelden zinloos is als daarbij niet ook de overige informatie van het geval betrokken wordt.
  • Verzoeker heeft de onjuiste indruk gewekt dat verweerster haar weigering om nog schadevergoeding te betalen uitsluitend baseert op de filmbeelden.
  • De kosten die verzoeker heeft gemaakt voor deze deelgeschilprocedure komen niet voor vergoeding in aanmerking – en hoeven dus ook niet te worden begroot – omdat verzoeker had moeten beseffen dat het op deze wijze indienen van een verzoek zinloos is.

Het komt vast te staan dat de aangesproken verzekeraar beschikte over medische rapporten waaruit niet bleek dat er (nog) iets aan de hand was. Verzekeraar had toch al €. 50000,– aangeboden.
Dat leidde nog niet tot een oplossing en vervolgens bleek uit observatie dat de eiser “gewoon” bewoog.

Begrijpelijk zo’n afwijzing, maar de verzekeraar is inmiddels wel heel veel kosten kwijt…