Mislukte chirurgische ingreep: kliniek aansprakelijk

rechtbank Maastricht 13 december 2010, LJN: BO7650

Chirugische ingreep is mislukt. De rechtbank oordeelt dat de chirurg een operatie heeft uitgevoerd waarvoor de vereiste specialistische kennis en ervaring volstrekt ontbreekt. Verder is de chirurg tekortgeschoten in zijn verplichting om verzoeker voor te lichten omtrent de specifieke risico’s van de operatie. Het is aannemelijk dat een redelijk handelend patiënt de operatie niet door deze chirug zou hebben laten uitvoeren als hij op de hoogte was geweest van de risico’s, de onervarenheid en het gebrek aan kennis.
Operatie is uitgevoerd in een kliniek. Dat het de kliniek niet is gelukt om voor het voeren van verweer benodigde informatie te verkrijgen van de chirurg, komt voor haar risico.
De kliniek is krachtens art. 7:462 BW geheel aansprakelijk voor de volledige schade van de schending van de verbintenissen voortvloeiend uit de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Deze chirurg is zijn boekje zwaar te buiten gegaan. Dat de kliniek hiervoor opdraait is volkomen terecht.