Na onnodige operatie ontsierend litteken op buik jonge vrouw: € 17.500,- smartengeld

rechtbank Rotterdam 23 maart 2011, LJN: BQ0094

Verzoekster is in 2005 geopereerd door gynaecologe. Deze onnodige operatie was gebaseerd op onvolledig/onzorgvuldig onderzoek en verkeerde diagnose. Naar aanleiding van het in 2009 door prof. dr. M.E. Vierhout uitgebracht voorlopig deskundigenrapport erkent het ziekenhuis (verweerster) alsnog aansprakelijkheid. Verzoekster eist € 25.000,- smartengeld voor het litteken op haar buik en vergoeding van buitengerechtelijke kosten.
De rechtbank stelt vast dat het gaat om een ten tijde van de operatie slechts 24 jaar oude vrouw, dat sprake is van een blijvend zeer ontsierend litteken en in bepaalde situaties een trekkend gevoel bij het litteken en/of uistralende pijn naar een been. Als smartengeld wijst de rechtbank € 17.500,- toe. De verzochte vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt volledig toegewezen. Hierbij merkt de rechtbank op dat er geen verplichting bestaat om een toevoeging aan te vragen en/of hiervan gebruik te maken en dat het alleszins redelijk is dat buitengerechtelijke kosten zijn gemaakt. Dat verzoekster tweemaal een andere advocaat moest inschakelen omdat de eerdere rechtsbijstand niet voldeed aan wat mocht worden verwacht, kan haar niet worden verweten. Voor de vergoeding van de kosten van het deelgeschil gaat de rechtbank uit van 15 in plaats van de opgevoerde ruim 20 uren.

Dat het inderdaad noodzakelijk was om bij herhaling te wisselen van advocaat blijkt niet uit deze uitspraak. Het is dus de vraag of het redelijk is om (de verzekeraar van) het ziekenhuis op te laten draaien voor de extra kosten die met de wisseling van de wacht gepaard gaan.