Nadere bewijslevering nodig over toedracht; deelgeschil volstrekt onnodig of onterecht ingesteld.

Rechtbank Rotterdam 11 oktober 2022
Dit betreft twee deelgeschillen. De eerste is gericht tegen de Gemeente en de tweede tegen het Waarborgfonds.Verzoeker is op 19 mei 2021 met de scooter ten val gekomen en heeft hierdoor letsel opgelopen. De gehuurde scooter is beschadigd geraakt. Omdat de dader onbekend is gebleven, heeft verzoeker een claim ingediend bij het Waarborgfonds. Ook heeft verzoeker de Gemeente als wegbeheerder aansprakelijk gesteld.
Deelgeschil tegen gemeente (ECLI:NL:RBROT:2022:8511)
Verzoek

Verzoeker verzoekt de kantonrechter:

(1) voor recht te verklaren dat de Gemeente gehouden is de schade te vergoeden als gevolg van het ongeval;

Rechtbank

Verzoeker stelt dat de Gemeente aansprakelijk is op grond van artikel 7:174 BW jo. Artikel 16 WVW. De weg zou niet voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden aan een weg, omdat er modder op de weg lag, waarvoor niet gewaarschuwd werd.

De kantonrechter is van oordeel dat de toedracht van het ongeval niet voldoende vast staat. Nadere bewijslevering is nodig, maar daar is geen ruimte voor in de deelgeschilprocedure. De verzochte beslissing kan onvoldoende bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

(2) de Gemeente te veroordelen in de kosten van dit geding ten bedrage van € 1.442,93 (plus de kosten voor de mondelinge behandeling en het griffierecht), dan wel een door de kantonrechter te bepalen bedrag. Omdat de deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, worden de kosten niet begroot.
Deelgeschil tegen Waarborgfonds (ECLI:NL:RBROT:2022:8512)
Verzoek

Verzoeker verzoekt de kantonrechter:

(1) voor recht te verklaren dat het Waarborgfonds gehouden is de schade te vergoeden als gevolg van het ongeval;

Rechtbank

Verzoeker stelt dat het Waarborgfonds op grond van artikel 25 WAM aansprakelijk is. Volgens verzoeker is het aannemelijk dat de modder op de weg van een vrachtwagen is gevallen en ook afgevallen lading hoort bij een motor voertuig.

Het Waarborgfonds betwist de toedracht van het ongeval, zoals die door verzoeker is gesteld. De kantonrechter oordeelt dat niet duidelijk is hoe de modder op het wegdek is gekomen. Nadere bewijslevering is dus nodig, en daar is geen ruimte voor in het deelgeschil. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Bovendien resteren er nog meer geschilpunten, zoals eigen schuld, de omvang van de schade en de vraag of verzoeker tijdig aangifte bij de politie heeft gedaan.

 (2) het Waarborgfonds te veroordelen in de kosten van dit geding ten bedrage van € 2.027.36 (plus de kosten voor de mondelinge behandeling en het griffierecht), dan wel een door de kantonrechter te bepalen bedrag. Omdat de deelgeschilprocedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld, worden de kosten niet begroot.