Ondanks overeenstemming toch belang bij beschikking

plak hier rechtbank datum etc
Verzoekster wenst een arbeidsdeskundigenonderzoek. De Goudse wenst in eerste instantie geen medewerking te verlenen. Na indiening verzoekschrift wordt toch ingestemd. Wel belang bij beschikking omdat het kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst.
Verzoek Rechtbank
Verzoekster verzoekt:

(1) Goudse te bevelen haar medewerking te verlenen aan een arbeidsdeskundigenonderzoek door de heer Mo Hopman in het minnelijk traject en daarvan de buitengerechtelijke kosten te dragen;

(2) de deskundige zal de navolgende vragen dienen te beantwoorden (…)

(1)(2) Mits een orthopedisch expertiserapport wordt verstrekt aan de deskundige is het verzoek akkoord. Verzoekster heeft daarmee ingestemd.  Oordeel levert bijdrage aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst omdat voorafgaand aan de procedure sprake was van een impasse.
(3) de kosten van het deelgeschil te begroten op € 4.346,87 te vermeerderen met de griffierechten en te bepalen dat Goudse deze kosten aan verzoekster dient te voldoen. (3) Uurtarief € 265,00 exclusief 5% kantoorkosten en 21% btw is redelijk. 14 uur. € 4.650,87 in totaal.