Onduidelijkheid omtrent de toedracht, onduidelijkheid over welke zorgplicht in het geding zou zijn

Rechtbank Gelderland, 24 augustus 2021
Onduidelijk is of (verzoeker) als gevolg van deze val deze schade heeft opgelopen. Dat moet eerst worden uitgezocht. Afwijzing van het verzoek.
Verzoek Rechtbank
(Verzoeker) verzoekt de rechtbank te bepalen dat:

(1) (verweerder) aansprakelijk is voor de schade ontstaan als gevolg van ongeval (x);

Het staat vast dat (verzoeker) bij de uitoefening van zijn werkzaamheden – sloopwerkzaamheden in een kantoorpand te (x) – van een steiger is gevallen. (verzoeker) stelt dat hij als gevolg van deze val hand- en polsletsel heeft opgelopen.

Het punt is dat de feitelijke toedracht en de locatie verschilt met een mogelijk andere kwestie. In de aansprakelijkstelling wordt ook een andere opdrachtgever genoemd. In beide gevallen wordt wel dezelfde schade opgegeven.

Kortom, er is onzekerheid over waar/wanneer (verzoeker) de schade die hij stelt te hebben opgelopen is ontstaan. Dat moet eerst uitgezocht worden, alvorens de rechtbank in zal gaan op de gestelde zorgplichtschending. Het is immers onvoldoende duidelijk welke zorgverplichting niet is nagekomen.

(2) de kosten te begroten en (verweerder) te veroordelen in deze kosten. Verzoek: € 3.527,42 excl. BTW. Begroting conform verzoek, geen matiging. Geen veroordeling in de kosten.

Opmerkelijke zaak, waarbij er mogelijk meerdere bedrijfsongevallen hebben plaatsgevonden. Dat moet eerst uitgezocht worden. Logische vervolgstap is dan nader onderzoek. Begroting van de kosten had dan wellicht achterwege gelaten kunnen worden.