Onvoldoende onderbouwing en geen begin van onderhandelingen doet kantonrechter de verzoeken afwijzen

Rechtbank Noord Holland 11 december 2018
Werknemer krijgt een waarschuwing van zijn werkgever, waarop hij zich diezelfde dag ziek meldt tgv een arbeidsongeval 5 maanden eerder.
Verzoek Rechtbank
I Voor recht te verklaren dat de werkgever volledig aansprakelijk is voor het arbeidsongeval en de schade die daaruit voortvloeit. De Rechtbank begint met verwijzen naar de Kantonrechter omdat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Inhoudelijk geeft de Kantonrechter aan dat het arbeidsongeval en de daaruit voortvloeiende schade onvoldoende is onderbouwd en bewezen. Dit mede tegen de achtergrond dat verzoeker na het vermeende ongeval doorgewerkt heeft tot het moment dat hij 5 maanden later een waarschuwing kreeg. En dat de investering in tijd, geld en moeite van het deelgeschil moet worden afgewogen tegen het belang van de vordering en de bijdrage die een beslissing aan een minnelijke regeling kan leveren. Op die gronden wijst de kantonrechter ogv artikel 1019z Rv de vordering af.
II Vergoeding van de kosten BGK en de kosten deelgeschilprocedure van samen €4138. Het uitblijven van een antwoord op de eerste aansprakelijkstelling is geen legitimatie om een deelgeschil procedure op te starten; er is geen begin van onderhandelingen gemaakt. De procedure is te voorbarig opgestart en daarom wijst de kantonrechter het verzoek om kosten te begroten af.