Opnieuw arbeidsongeschikt. Gevolg van zelfde ongeval? Staat nog niet vast.

sector kanton rechtbank ‘s-Hertogenbosch 23 december 2010, LJN: BO9650

Kantonrechter heeft in 2008 toenmalige werkgever van verzoeker (vrachtwagenchauffeur) veroordeeld tot schadevergoeding wegens arbeidsongeval. Schadevergoeding betreft, conform de vordering, de periode vanaf datum ongeval tot medio 2006. Tegen dit vonnis is geen hoger beroep ingesteld. Na herstel is verzoeker bij een andere werkgever verder gegaan als vrachtwagenchauffeur. In 2008 is hij met dezelfde klachten uitgevallen. Thans is verzoeker volledig arbeidsongeschikt. Verzoeker stelt dat ook huidige arbeidsongeschiktheid ongevalsgevolg is, hetgeen wordt betwist door verweerster (verzekeraar toenmalige werkgever).
De rechter oordeelt dat zonder nader medisch onderzoek niet kan worden vastgesteld dat de huidige arbeidsongeschiktheid ongevalsgevolg is. Bij het nader onderzoek moeten de overwegingen van de kantonrechter in de vorige procedure leidend zijn. De rechter stemt in met de door verzoeker voorgestelde vraagstelling aan de medisch deskundige, waarbij wordt opgemerkt dat  hiertegen geen verweer is gevoerd. De rechter bepaalt dat het nader onderzoek door een verzekeringsgeneeskundige dient plaats te vinden en dat die zich, indien gewenst, bij kan laten staan door een neuroloop en/of een orthopeed.

Het is goed dat de rechter oordeelt dat nader onderzoek naar het causaal verband tussen de nieuwe arbeidsongeschiktheid en het ongeval noodzakelijk is.