Organisator evenement aansprakelijk voor omvallen poort en daardoor ontstane letsel.

LJN: BR5467, Rechtbank Amsterdam , 486686 / HA RK 11-95

Verzoekschrift betreffende een beslissing op een deelgeschil omvallen poort tijdens feest op hiel eiser, aansprakelijkheid op grond van artikel 6:173 BW jo 6:181 BW?

Delta Lloyd heeft aangevoerd dat tussen partijen weliswaar vast staat dat de poort is omgevallen, maar dat de oorzaak hiervan onduidelijk is gebleven. Er zijn vele mogelijke oorzaken voor het vallen van de poort denkbaar, die niets van doen hebben met een door [A] verondersteld gebrek van de poort. Het enkele vallen van de poort is in ieder geval geen gebrek in de zin van artikel 6:173 BW. Als al sprake zou zijn van een gebrek, dan is bovendien de regeling van de produktaansprakelijkheid van toepassing en zijn niet [B] c.s., maar is de producent van de poort aansprakelijk. Bovendien, indien al sprake zou zijn van een gebrek, dan vereist artikel 6:173 BW dat het gebrek een bijzonder gevaar moet opleveren. Dat zaken zoals een poort kunnen vallen en daardoor schade kunnen veroorzaken, is een algemeen gevaar. Van een bijzonder gevaar kan dus niet worden gesproken. Tenslotte is voor vestiging van aansprakelijkheid op grond van artikel 6:173 BW nodig dat voldaan is aan het bekendheidsvereiste. Hierover is door [A] niets gesteld, aldus steeds Delta Lloyd.

De Rechtbank:

  • Poort is bij normaal gebruik omgevallen en is dus gebrekkig
  • Nu onduidelijk is waarin het gebrek zat, kan verweerder niet verwijzen naar de producent
  • De rechtbank zal, conform het verzoek van [A], vaststellen dat Delta Lloyd aansprakelijkheid is voor de gevolgen van het [A] op 22 juli 2008 overkomen ongeval.

Grappige bijkomstigheden;

  • (Uitsluitend) de AVB-verzekeraar is in rechte aangesproken, dat is bijzonder…
  • Er was een voorschot gevraagd, dat wordt afgewezen omdat Delt Looyd had aangegeven te bevoorschotetn als de aansprakelijkheidsvraag in haar nadeel uitviel en schade bewezen was
  • In de kosten rechtsbijstand wordt de tijd tijdens )trein)reizen deels toegewezen, omdat tijdens het treinreizen ook kan worden gewerkt…

Een vlotte beslissing in een -op het eerste gezicht- niet al te bijzondere zaak…Nuttig die deelgeschillen.