Procedure over schade als gevolg van bedrijfsongeval verwezen naar de kantonrechter.

Rechtbank Amsterdam 24 april 2014 2014:2154
Vraag welke rechtbank bevoegd is bij een arbeidsongeval, met eerder een beslissing in het nadeel van de werkgever, terwijl nu de verzekeraar van die werkgever een deelgeschil aanvangt
Verzoek Rechtbank
 HDI verzoekt te bepalen dat bij de verdere afwikkeling van de vordering van [verweerder] buiten rechte zal hebben te gelden dat de aan [verweerder] uit te keren schadevergoeding, waar het gaat om zijn verlies aan arbeidsvermogen, niet moet worden begroot aan de hand van Nederlandse criteria en aldus aan de hand van hetgeen [verweerder] als illegaal in Nederland verblijvende werknemer had kunnen verdienen, doch op Turkse uitgangspunten.  De rechtbank komt aan de inhoud van de verzoeken niet toe. De rechtbank vindt zichzelf niet bevoegd (dat verweer is overigens kennelijk niet gevoerd, het is dus een ambtshalve afweging geweest)
 [verweerder] verzoekt te bepalen dat bij de verdere afwikkeling van de vordering van [verweerder] de aan hem toekomende schadevergoeding, in het bijzonder waar het gaat om zijn verlies aan arbeidsvermogen, moet worden begroot aan de hand van Nederlandse criteria, dat wil zeggen aan de hand van wat [verweerder], het ongeval weggedacht, in Nederland aan inkomsten had kunnen verwerven, met veroordeling van HDI in de kosten, te begroten op € 3.283,46, te vermeerderen met het griffierecht.  Zaak wordt verwezen naar kantonrechter

Een beetje raadselachtige zaak. Er is een bodembeslissing van de kantonrechter Amersfoort tegen een werkgever. De verzekeraar is gaan schaderegelen en wil nu duidelijkheid over een schadepost. Het wordt niet duidelijk waarom nu die procedure voor de rechtbank Amsterdam wordt gestart. Vermoedelijk woont de schadelijder in dat arrondissement. Het deelgeschil had natuurlijk ook door de werkgever opgestart kunnen worden. Dat had dan ook weer in Amersfoort gekund, of in Amsterdam…in ieder geval lijkt de kantonrechter wel logisch…