ProRail en Gemeente niet aansprakelijk voor de wijze waarop de spoorwegovergang is aangelegd.

Rechtbank Midden-Nederland, 23 januari 2019
(Verzoekster) valt op spoorwegovergang doordat het wiel van haar fiets in de spoorrails – die schuin over de weg ligt – terecht is gekomen. Geen sprake van een gebrekkige spoorwegovergang, noch is er sprake van een onrechtmatige daad.
Verzoek Rechtbank
(Verzoeker) verzoekt de rechtbank te bepalen dat

(1) ProRail en de Gemeente hoofdelijk aansprakelijk zijn ex art. 6:174 BW;

De spoorwegovergang vergt extra aandacht van de fietsers, maar – mede door de aangebrachte belijning en een waarschuwingsbord – is de situatie niet zo onveilig dat er sprake is van een gebrekkige spoorwegovergang.

Dit gebrek zit hem volgens (verzoekster) uitsluitend in de hoek die de weg en de spoorlijn met elkaar maken. (Verzoekster heeft haar stelling – enkel en alleen – onderbouwd met krantenartikelen.

Het gaat erom of de ongevallen het gevolg zijn van het gebrek. Verder geen schending van een concrete veiligheidsnorm of voorschrift, wel is er sprake van een overzichtelijke situatie. Een normaal oplettende fietser die het spoor nadert, zal met nog meer aandacht dan gewoonlijk over de rails moeten rijden.

(2) ProRail en de Gemeente hoofdelijk aansprakelijk zijn ex art. 6:162 BW; De schuine oversteek van de spoorwegovergang is niet zo gevaarlijk dat er meer veiligheidsmaatregelen waren vereist dan de Gemeente heeft genomen: het plaatsen van een waarschuwingsbord en het aanbrengen van de belijning.

Ongelukkige val van (verzoekster), maar geen aansprakelijkheid ex art. 6:162 BW.

(3) De kosten te begroten op € 8.340,11 (25,5 uur x uurtarief van € 225.– x 6% kantoorkosten x 21% BTW), met het verzoek om (verweerders c.s) te veroordelen tot betaling van deze kosten. Geen inhoudelijk verweer van ProRail en de Gemeente. Kosten worden conform het verzoek begroot, met inbegrip van het betaalde griffierecht van € 291,–. Geen veroordeling van betaling van de kosten.

In het algemeen moet iedere fietser oplettend en voorzichtig zijn om ongelukken te voorkomen, zeker wanneer men gebruik maakt van een spoorwegovergang. De aangebrachte lijnen en het waarschuwingsbord zijn in deze kwestie voldoende. Immers, het alternatief is een grondige reconstructie van de overgangsplaats. ProRail heeft aangekondigd om de spoorwegovergang alsnog aan te zullen pakken. Dit alles wil echter nog niet zeggen dat de spoorwegovergang gebrekkig was en dat de wegbeheerder daarom aansprakelijk zou zijn.