Racefietser komt geen beroep op overmacht toe, aansprakelijk voor val voetganger op fietspad

Rechtbank Noord-Holland, 23 juli 2020
Verzoeker is door een racefietser (verweerder sub 1) op een fietspad aangereden. Verweerder sub 1 komt geen beroep op overmacht toe. Hij zou de mogelijkheid moeten hebben gehad om te anticiperen op het feit dat verzoeker het fietspad is opgelopen. Verweerder sub 1 is aansprakelijk voor het voorval. Verzoek tot affectieschade voor dochter is toegewezen.
Verzoek Rechtbank
Verzoekers verzoekt de rechtbank, bij beschikking:

(1) te verklaren dat verweerder 1 aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval op 11 januari 2020, en dat verweerder 1 en/of ASR gehouden is/zijn de volledige door verzoeker als gevolg van het ongeval geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade te vergoeden;

(1) Eenzijdig onderzoek door Baan Hofman op initiatief van verzoekers wordt meegenomen in de beoordeling ter onderbouwing van de standpunten van verzoekers. Rechtbank acht het aannemelijk dat verzoeker aan de rechterzijde van het voetpad heeft gelopen. Verweerder sub 1 heeft niet geremd om het ongeval te voorkomen. Daarbij komt dat verweerder 1 niet heeft betwist dat hij ook had kunnen uitwijken om een aanrijding te voorkomen en dat voor uitwijken minder tijd nodig is dan remmen. Verweerder 1 was zeer bekend met de situatie ter plaatse.  Verzoeker zou boven de bossages zijn uitgestoken.

Voorafgaand aan het ongeval moet verweerder 1 reeds enkele seconden zicht op verzoeker hebben gehad. Verkeersgedrag is niet aangepast. Verweerder sub 1 is aansprakelijk. Beroep op overmacht slaagt niet.

Partijen hebben de eigen schuld onvoldoende kunnen onderbouwen. Geen ruimte voor behandeling in deelgeschil.

(2) verweerder 1 en/of ASR te veroordelen tot betaling van de affectie schade van verzoekster van € 12.500,-; (2) Affectieschade voor dochter wordt toegewezen.
(3) de kosten als bedoeld in artikel 1019aa Rv te begroten en verweerder 1 en/of ASR te veroordelen tot betaling daarvan; (3) Aantal uren van 25 gematigd naar 19.  Uurtarief € 235,00 is redelijk. De totale kosten komen daarmee op € 6.339,65 inclusief BTW en griffierecht.

Zowel affectieschade als de proceskosten worden volledig toegewezen, terwijl het eigen schuldpercentage nog niet vast staat. Het eigen schuldpercentage kan wel doorwerken op deze schadeposten.