Reactie op aansprakelijkstelling niet afgewacht: geen deelgeschil

 

Verzoekster is gewond geraakt doordat deelnemer aan mountainbikewedstrijd tegen haar is gebotst. De verzekeraar van de mountainbiker en de wedstrijdorganisator hebben aansprakelijkheid afgewezen, waarna verzoekster voorlopig getuigenverhoren heeft laten houden. Vervolgens heeft zij verekeraar en wedstrijdorganisator verzocht om alsnog aansprakelijkheid te erkennen. Enkele dagen later is verzoekschrift ingediend.
Het enkele feit dat geen noemenswaardigde onderhandelingen zijn gevoerd staat volgens de rechtbank niet per se in de weg aan toegang tot een deelgeschilprocedure. Juist een meningsverschil over de aansprakelijkheid kan een forse drempel zijn voor het op gang komen van onderhandelingen, welke drempel door een rechterlijk oordeel kan worden weggenomen. In dit geval zijn er geen enkele buitenberechtelijke onderhandelingen gevoerd en hebben verweerders geen gelegenheid gehad om voorafgaand aan het verzoekschrift te reageren op de aansprakelijkstelling. Verder heeft verzoekster geen enkel inzicht gegeven in de omvang van de schade. De rechtbank komt tot de slotsom dat er onvoldoende basis is voor toewijzing van het verzoek.
Omdat de aansprakelijkheid van verweerders niet vaststaat en dus onzeker is of de door verzoekster vanwege de deelgeschilprocedure gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking komen, worden verweerders niet veroordeeld in deze kosten. Wel krijgen partijen de gelegenheid om zich in het vervolg van deze procedure uit te laten over deze nog te begroten kosten.

Door met het verzoekschrift niet te wachten op de reactie op de aansprakelijkstelling, heeft verzoekster het zichzelf onnodig moeilijk gemaakt. Het is de vraag of de door verzoekster gemaakte kosten uiteindelijk moeten worden vergoed.