Rechts inhalen tijdens voorsorteren levert een onrechtmatige gedraging op

Rechtbank Den Haag, 15 september 2020
Verzoekster is als bestuurster van een auto de weg op gedraaid waarbij bijna direct moest worden voorgesorteerd. De andere bestuurder reed al op die weg achter haar en is direct naar de voorsorteerstrook gereden om rechtsaf te slaan waarbij hij verzoekster rechts heeft ingehaald. Verzoekster en de andere bestuurder hebben elkaar geraakt op het moment dat verzoekster ook naar rechts voorsorteerde. De bestuurder van de andere auto is voor 70% aansprakelijk voor de schade van verzoekster.
Verzoek Rechtbank
(1) te verklaren voor recht dat het ongeval van 1 februari 2019 een onrechtmatige daad oplevert van verweerder sub 1 jegens verzoekster en dat verweerder sub 1 en/of Achmea (hoofdelijk) aansprakelijk is/zijn voor alle geleden en/of te lijden schade die het gevolg is van die onrechtmatige daad; (1) Verweerder sub 1 had er niet vanuit mogen gaan dat verzoekster direct na haar draai al was voorgesorteerd. O.g.v. art. 11 Rvv is rechts inhalen verboden. Niet geanticipeerd op voorsorteerbeweging van verzoekster. Derhalve in strijd gehandeld met art. 5 WVW.

Onwaarschijnlijk dat verzoekster in de rechterspiegel en over de schouder heeft gekeken. O.g.v. art. 55 Rvv was zij gehouden tijdig richting aan te geven. Ongeval is mede te wijten aan het handelen van verzoekster zelf. Verdeling 30%-70%.

(2) verweerder sub 1 en/of Achmea te veroordelen tot betaling in de kosten van het geding. (2) Geen opgave van daadwerkelijk gemaakte kosten, aansluiting bij liquidatietarief en toepassing eigen schuldpercentage. € 1.169,- (€ 1.086,- (2,0 punten × tarief € 543,-) vermeerderd met het betaalde griffierecht van € 83,-). 70% = € 818,30.

Het rechts inhalen (geen uitzondering van toepassing zoals links voorgesorteerd of blokmarkering) en het niet anticiperen op het voorsorteren levert een volgens de rechter een grotere fout op dan het niet spiegelen en het tijdige gebruik van het knipperlicht.