Reflexwerking geen overmacht, wel volledig vergoeding van schade ogv causaliteitsverdeling en billijkheidscorrectie

Rechtbank Amsterdam, 20 december 2018
Verzoeker rijdt op een scooter in donker ’s ochtends om 6.30 uur een voetganger met paard aan. Voetganger noch paard droeg verlichting. Paard was donker van kleur en voetganger droeg donkere kleding. Verzoeker heeft ernstig letsel opgelopen en stelt voetganger op grond van 6:162 BW aansprakelijk maar heeft te maken met de reflexwerking van artikel 185 WVW.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de rechtbank (…):
(1)voor recht te verklaren dat verweerster sub 1 voor 100% (…) aansprakelijk is voor de door [verzoeker] geleden en nog te lijden schade als gevolg van het ongeval van 15 februari 2017;(2)voor recht te verklaren dat Reaal in haar hoedanigheid van aansprakelijkheidsverzekeraar van verweerster sub 1 verplicht is het onder I vastgestelde percentage van genoemde schade aan verzoeker te vergoeden;
(1) (2) Beroep op overmacht faalt. Verzoeker had op aanwezigheid van voetgangers bedacht moeten zijn, evenals de aanwezigheid van paardengeleiders nu zich halverwege de parallelbaan een manege bevindt.

Causaliteitsverdeling 10% voor rekening van verzoeker. Verweerster heeft (extreem) gevaarzettend gedrag vertoond door geen verlichting te dragen of haar paard van verlichting te voorzien. Ook liep zij aan de niet verlichte kan met het verkeer mee. Gebrek aan uitwijkmanoeuvre en verklaring van een getuige dat verweerster en haar paard niet zichtbaar waren is voornaamste oorzaak van de aanrijding.

Billijkheidscorrectie geen eigen schuld vanwege ernst van het letsel i.v.m. blijvende beperking van zijn zicht. Verzoek 1 en 2 toegewezen.

(3) de kosten van de onderhavige procedure te begroten (…);

(4) Reaal c.s. hoofdelijk in de begrootte kosten van dit deelgeschil te veroordelen.

(3)(4)Verzoek afgewezen omdat verzoeker een rechtsbijstandverzekering heeft en geen belang heeft bij de begroting van de kosten. Niet gesteld dat limietbedrag van maximale advocaatkosten is overschreden.

Ondanks reflexwerking van artikel 185 WVW en verzoeker geen beroep toekomt op overmacht, heeft verzoeker toch recht op volledige vergoeding van zijn schade. De combinatie van (extreem) gevaarzettend gedrag (causale verdeling) én ernstig letsel (billijkheidscorrectie) acht de rechter volledige schadevergoeding op zijn plaats. De vraag rijst wel eens wat de beslissing zou zijn geweest als (ook) de paardenbegeleidster ernstig letsel had opgelopen…..