RSI-kwestie in appel, appel afgewezen, kosten volgens ‘gewone’ systeem.

LJN: BW8517, Gerechtshof ‘s-Gravenhage , 200.097.441/01

Appel van beslissing kantonrechter. In een deelgeschil kan dat in principe niet
Appellant stelt echter in haar beroepschrift onder meer dat de kantonrechter ten onrechte de deelgeschilprocedure van art. 1019w e.v. Rv toepasselijk heeft geacht en dat zij aldus buiten het toepassingsbereik van de deelgeschilprocedure is getreden, alsmede dat de kantonrechter fundamentele rechtsbeginselen – met name het beginsel van hoor en wederhoor – heeft geschonden.
De grieven:

  • behandeling in deelgeschil zou niet mogelijk zijn.
  • hoor en wederhoor is geschonden
Het Hof:
  • aansprakelijkheid kan in deelgeschil beoordeeld worden en de zaak is niet zo ingewikkeld dat oordeel in deelgeschil niet mogelijk is.
  • Hoor- en wederhoor is voldoende toegepast. kennelijk heeft appellant zich vooral geconcentreerd op preliminaire verweren (verjaring) maar die keuze blijft voor haar eigen risico.

De kosten:
Het hof is van oordeel dat de regeling van art. 1019aa Rv inzake de begroting van de kosten van het deelgeschil niet van toepassing is in het geval dat een partij in strijd met het bepaalde in art. 1019bb Rv toch hoger beroep instelt van een beschikking in een deelgeschilprocedure en zich geen doorbrekingsgronden voordoen. Immers, in dat geval vindt in hoger beroep geen (inhoudelijke) behandeling plaats van het verzoek als zodanig. De kosten van dit hoger beroep zullen dan ook niet bepaald worden krachtens de deelgeschilregeling, maar krachtens de algemene regels inzake de verzoekschriftprocedure.