Sport- en spelsituatie. Hockey-speler niet aansprakelijk voor het slaan van de bal richting de goal

Rechtbank Noord-Holland, 10 december 2020
(Verweerder sub 1) slaat een bal richting de goal op de middenlijn, kort nadat de training werd onderbroken. (Verzoeker) – trainer op het andere veld – krijgt de bal op zijn hoofd, met hoofdletsel als gevolg. Sport- en spelsituatie. Gedraging van (verweerder sub 1) is niet onrechtmatig.
Verzoek Rechtbank
(verzoeker) verzoekt de rechtbank:

I. voor recht te verklaren dat (verweerder sub 1) aansprakelijk is voor de schade die (verzoeker) als gevolg van het ongeval heeft geleden;

Er is hier sprake van een sport- en spelsituatie. Partijen moesten rekening houden met elkaars gedragingen over en weer. Daaraan doet niet af dat op verschillende helften van het hoofdveld een andere training werd gegeven. Zie wat dat betreft het Schaatsbaanarrest. Deelnemers aan de training moeten er rekening mee houden dat er, mede gelet op de stand van de goals, ballen over en weer op elkaars veld terecht kunnen komen. Sport- en spelsituatie houdt niet op zodra een training is afgelopen. Het feit dat er sprake was van een training i.p.v. een wedstrijs, is niet relevant. (Verzoeker) is geen toevallige passant of toeschouwer.

Gedraging van (verweerder sub 1) is niet onrechtmatig. Gedraging was niet zodanig abnormaal dat (verzoeker) hier geen rekening mee behoefde te houden. Rechtbank betrekt hierbij de ingebrachte videobeelden. Het slaan van een bal op goal is niet buitensporig of abnormaal op een dood moment. Zie wat dat betreft het Tennisbal-arrest. De bal had ook in het kader van wedstrijd tijdens de training op dezelfde manier geslagen kunnen worden. Het was niet van doorslaggevend belang dat de training even was stil gelegd. (Verzoeker) moest in beide gevallen rekening houden met het feit dat er vanaf het andere trainingsveld ballen op “zijn” trainingsveld konden komen, ook misgeslagen ballen.

Verzoek wordt afgewezen.

II. de kosten te begroten en (verweerders c.s.) te veroordelen in de kosten van deze procedure, met inbegrip van het griffierecht. Begroting = 14 uur x € 255,– x 21% BTW = € 4.319,70. Begroting conform opgave. De rechtbank volgt het verweer voor wat betreft het hoge aantal uren niet. Geen veroordeling.

Mooie, overzichtelijke uitspraak van de rechtbank in het kader van een sport- en spelsituatie. De rechtbank gebruikt hiervoor meermaals bekende jurisprudentie. Voor wat betreft de gedraging zelf (onrechtmatig of niet) maakt de rechtbank gebruik van videobeelden: dat is iets wat wij in de toekomst vaker mee zullen maken.