Sportschool aansprakelijk voor val bezoekster

Rechtbank Amsterdam 17 januari 2019
Een bezoekster komt in een sportschool ten val. Zij valt omdat ze de hoogte verschillen tussen de gangpaden en de ‘eilanden’ waarop de apparatuur staat niet heeft waargenomen.
Verzoek Rechtbank
I vast te stellen dat de sportschool aansprakelijk is voor de gevolgen van de val De rechtbank is van mening dat aan verhogingen de eis mag worden gesteld dat ze in voldoende mate zichtbaar zijn, ongeacht of het frequente bezoekers betreft dan wel gaat om incidenteel bezoek. Om reden dat men gericht is op wat zich op de ‘eilanden’ van apparatuur afspeelt en niet gericht zijn op de grond. De sportschool had hier eenvoudig met kleurverschil voor kunnen zorgen. Omdat de situatie niet voldoet aan de veiligheidseisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden moet stellen en dat dus sprake is van een gebrekkige opstal (6:174BW), is aansprakelijkheid ogv artikel 6:162 BW gegeven.
II te bepalen dat de sportschool een voorschotbedrag moet betalen Een voorschot wordt afgewezen omdat een concreet verzoek ontbreekt en ook geen inzicht is gegeven in de hoogte van de geleden en nog te lijden schade.
III de kosten van het deelgeschil vergoed te krijgen De kosten worden begroot zoals gevorderd.