Werkgever niet aansprakelijk voor arbeidsongeval. Nadere bewijslevering nodig.

Rechtbank Noord-Holland 5 augustus 2021
Werknemer (uitzendkracht) loopt letsel op door het omvallen van een wapeningsnet. Feiten staan onvoldoende vast waardoor in deelgeschil niet beslist kan worden. Verzoek wordt afgewezen.
Verzoek Rechtbank
voor recht te verklaren dat Sterk Beton op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval op 20 maart 2015…

Aan zijn verzoek legt [verzoeker] ten grondslag – kort weergegeven – dat Sterk Beton als werkgever haar zorgplicht heeft geschonden, doordat [verzoeker] geen instructies heeft gekregen ten aanzien van zijn werkzaamheden en Sterk Beton onvoldoende toezicht heeft gehouden

Sterk Beton heeft weliswaar de bewijslast ten aanzien van de naleving van de zorgplicht, maar zij stelt gemotiveerd en onderbouwd dat die zorgplicht is nageleefd. De kantonrechter kan in het kader van dit deelgeschil daarom niet beoordelen of de zorgplicht is geschonden en niet vaststellen dat Sterk Beton aansprakelijk is. Daarvoor zal nader bewijs of tegenbewijs moeten worden geleverd door Sterk Beton dan wel [verzoeker]. Mogelijk is ook nader deskundigenonderzoek nodig. Nadere bewijslevering en nader (deskundigen-) onderzoek zullen veel tijd, kosten en moeite met zich meebrengen. Afgewogen tegen het belang van de vordering en de bijdrage die een beslissing aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst kan leveren, moet het verzoek om een beslissing in dit deelgeschil daarom worden afgewezen.
In zijn verzoek is [verzoeker] met betrekking tot het uurtarief van zijn advocaat uitgegaan van een honorarium van € 200,00 per uur, exclusief 21 % btw. Verder heeft [verzoeker] onderbouwd dat door zijn advocaat 17,5 uur is besteed aan de behandeling van het dossier. De kantonrechter acht deze kosten redelijk en begroot de kosten van dit deelgeschil conform het verzoek van [verzoeker] daarom op een bedrag van € 4.475,00, inclusief btw en griffierecht.

Dit lijkt toch vrij standaard. Bij een onderbouwde betwisting dient eerst bewijslevering plaats te vinden. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een voorlopig getuigenverhoor. Zonder dat is het starten van een deelgeschil al snel reden voor een afwijzing.