Werkgever aansprakelijk voor val stickerapparaat op voet

Rechtbank Amsterdam 14 feb 2014
Werkgever heeft onvoldoende maatregelen getroffen om ongeval te voorkomen (schending zorgplicht). Val zwaar voorwerp op voet werknemer geen huis-tuin- en keukenongeval. Aansprakelijkheid werkgever op grond van artikel 7:658 BW aangenomen.
Verzoek Rechtbank
[verzoekster] verzoekt te oordelen dat Brocacef niet aan de op haar rustende zorgplicht ex artikel 7:658 BW heeft voldaan en in dat verband gehouden is de geleden en nog te lijden schade van [verzoekster] te vergoeden  Op de bewuste dag van het ongeluk was het druk, reden waarom [verzoekster] moest bijspringen. Niet is uit te sluiten dat [verzoekster] door de werkdruk en het feit dat zij als [functie] geen dagelijkse routine meer had met het verwisselen van de stickerrol, het sealapparaat zo ver naar de rand van de tafel heeft geschoven dat het apparaat kon vallen. Bovendien is het een ervaringsfeit dat de dagelijkse omgang met een machine de gebruiker ervan gemakkelijk ertoe zal brengen niet alle voorzichtigheid in acht te nemen die ter voorkoming van ongelukken geraden is. Wat daarvan zij, Brocacef kan worden verweten dat zij geen maatregelen heeft getroffen om deze situatie te voorkomen. De door [verzoekster] aangevoerde maatregelen – een anti-slipmat of opstaande rand aan de tafel – hadden het ongeluk wellicht kunnen voorkomen. Een aanzienlijk ruimere tafel met een veiligere opstelling van de benodigde apparatuur lijkt eveneens aangewezen. Dat het risico-inventarisatierapport geen veiligheidsschoenen voorschrijft in de werkruimte van [verzoekster] maakt dit niet anders. Dit leidt tot de conclusie dat Brocacef is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht.Brocacef wordt derhalve aansprakelijk geacht voor de door [verzoekster] geleden en nog te lijden schade als gevolg van het ongeval.
 met veroordeling van Brocacef in de kosten van dit verzoek, begroot op € 3.484,80  Met betrekking tot de kosten van het verzoek, acht de kantonrechter de geclaimde kosten redelijk. De door de gemachtigde van [verzoekster] in rekening gebrachte uren en het uurtarief komen de kantonrechter niet bovenmatig voor.

Tuurlijk, zielig zo’n gebroken teen, met vervolgens een posttraumatische stressstoornis…. maar het lijkt hier toch we te gaan om een huis-tuin-en-keuken-ongeval. Er valt iets van 3 kg (da’s ook niet heel veel, dat soort gewichten zijn er ook in thuissituaties) omdat iemand iets niet slims doet. Daarvan kun je natuurlijk zeggen dat de werkgever daarvan de lasten moet dragen. Zo hebben we het in nederland echter niet geregeld. er moet sprake zijn van schending van zorgverplichtingen. De wijze waarop de werkgever aan de zorgverplichtingen had moeten voldoen oogt erg verzonnen met veel wijsheid achteraf.  Het verwisselen van de stickerrol gebeurt op de afdeling ca. 20 tot 30 keer per dag, dus per tafel ongeveer 1 keer per dag. Kennelijk al vele jaren zonder dat ht apparaat naar beneden valt.