Polsklachten na repeterend werk: werkgever aansprakelijk

rechtbank ´s-Gravenhage 12 juli 2012, LJN: BX6775
Verzoekster heeft twee maanden als uitzendkracht (paprikasorteerder) bij verweerster gewerkt en is toen uitgevallen wegens polsklachten. Zij heeft verweerster hiervoor aansprakelijk gesteld

Verzoek

Rechtbank
Te bepalen dat de ten tijde van uitval van het werk  ervaren gezondheidsklachten zijn te beschouwen als schade die verzoekster lijdt en heeft geleden in de uitoefening van haar werkzaamheden voor verweerster. – De medische wereld is het er over eens dat de aandoening De Quervain onstaat door repeterende bewegingen van een vuistgreep gekoppeld aan ongewone pols posities. Bij de werkzaamheden was sprake van dergelijke bewegingen.
– Verzoekster heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de klachten zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij verzoekster.
– Het verzoek wordt toegewezen.
Te bepalen dat verweerster tekort is geschoten in de naleving van de krachtens artikel 7:658 BW op haar rustende zorgplicht ter voorkoming van de door verzoekster ten tijde van uitval van het werk ervaren gezondheidsklachten. – Bij de beoordeling van de vraag of verweerster heeft voldaan aan haar zorgplicht, dienen de in het Saltsa rapport opgenomen normen tot uitgangspunt te worden genomen.
– Tussen partijen staat vast dat het werk van verzoekster hoog repetitief werk betreft.
– Er was te weinig hersteltijd tijdens de werkzaamheden.
– De in het Saltsa rapport opgenomen normen zijn overschreden.
– De conclusie is dat verweerster heeft haar zorgplicht geschonden. Het verzoek wordt toegewezen.  
Te bepalen dat verweerster gehouden is de door verzoekster als gevolg van de ten tijde van uitval van het werk ervaren gezondheidsklachten geleden schade te vergoeden. – De schade staat in (medische en) juridische zin in voldoende causaal verband met de ten tijden van de uitval bestaande klachten.
– Hierbij merkt de rechtbank op dat het nog niet duidelijk is of de verergering van de klachten na het ongeval voor rekening van verweerster dient te komen.
– Het verzoek wordt toegewezen.
Verweerster te veroordelen tot betaling van de begrote kosten.  Verweerster wordt veroordeeld tot betaling van de conform het verzoek begrote kosten (uurtarief € 225,- excl. BTW).

De conclusie van de door partijen ingeschakelde arbeidsdeskundige dat de werkgever heeft voldaan aan de zorgplicht wordt niet gevolgd door de rechtbank.
Het valt niet mee om hard te maken dat is voldaan aan de zorgplicht. Toch is het echt wel bijzonder dat een zo korte tijd werkzaamheden blijvende klachten zo veroorzaken. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar en onderzoek daarnaar zou echt wel gerechtvaardigd zijn (en valt buiten het deelgeschil). Het lijkt erop dat in het kader van deelgeschillen soms een lichte vorm van bewijs wordt toegestaan. Dat is ten onrechte, althans dat blijkt niet uit de wet. Nota Bene heeft de Greenery erop gewezen dat dit werk al vele jaren door vele mensen wordt gedaan zonder dat ooit zo’n soort probleem is opgetreden.