Toedracht ongeval tussen auto en passerende scooter; vereiste oplettendheid niet in acht genomen

Rechtbank Amsterdam, 19 juli 2018
Verzoekster reed op een scooter achter een auto. Bestuurster van de auto is met rechtervoorwiel over verzoekster heengereden. Toedracht van het ongeval is onduidelijk. Automobilist toch aansprakelijk. (Bodemprocedure tegen beslissing ingesteld)
Verzoek Rechtbank
Verzoekster verzoekt – samengevat – dat de rechtbank bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad:

(1) voor recht verklaart dat ASR namens (verweerster sub 2) aansprakelijk is voor het ongeval en gehouden is de volledige materiële en immateriële schade die (verzoekster) heeft geleden, lijdt en nog zal lijden, te vergoeden,

 (1) Er is een proces-verbaal van de dienst VOA. Daarin wordt geconcludeerd dat de auto en de scooter niet met elkaar in aanrijding zijn gekomen. Die conclusie betekent echter niet dat de auto en de scooter elkaar niet kunnen hebben geraakt. Op foto’s is te zien dat op de achterkant van de rechter buitenspiegel van de auto een beschadiging zit. Rechtbank oordeelt dat de auto en de scooter elkaar met de spiegels hebben geraakt en dat (verzoekster) daardoor ten val is gekomen. Onwaarschijnlijk dat verzoekster is uitgegleden over een partij bladeren. Op foto’s geen spoor van bladeren te zien.

Verweerster sub 2 heeft verklaard verzoekster in het geheel niet te hebben gezien. Verweerster heeft niet de vereiste oplettendheid in acht genomen die van verkeersdeelnemers wordt verwacht. Dermate onzorgvuldig gehandeld dat er sprake is van onrechtmatig handelen. Verweerster sub 2 is aansprakelijk voor het ongeval.

Als verzoekster al op andere wijze is gevallen, dan had verweerster sub 2 op tijd moeten kunnen remmen als verweerster sub 2 de nodige oplettendheid in acht had genomen.

Geen sprake van eigen schuld. Er was geen sprake van inhalen, maar van passeren. Aan verzoekster was voldoende ruimte gegeven om rechts te kunnen passeren.

(2) ASR veroordeelt in de kosten buiten rechte en de kosten van dit geding. (2) Enkel ruimte voor veroordeling kosten die verband houden met de deelgeschilprocedure (niet de overige kosten). Uurtarief verlaagd naar € 225,00 omdat advocaat aspirant-lid van LSA is. Vijf uur voor jurisprudentieonderzoek is niet redelijk. Wel tijd voor achterhalen foto’s. € 5.191,50 (18 uur x € 225,- × 21% btw) + € 291,-.

Is er wel sprake geweest van een aanrijding? De rechter denkt van wel. Uit de foto’s zou de volgens de rechter maar één scenario mogelijk zijn: de spiegels zijn tegen elkaar aan gekomen. Omdat de bestuurster verzoekster in het geheel niet heeft gezien, wordt zij aansprakelijk gehouden voor het ongeval…

Tegen de beslissing was een bodemprocedure bij de rechtbank aangevangen. Tijdens een comparitie op 17 juni 2019 sprak de meervoudige kamer van de rechtbank als voorlopig oordeel uit dat de beslissing niet in stand zou blijven, aangezien deze kennelijk onjuist was of in ieder geval bewijslevering noodzakelijk was. De zaak is vervolgens op de zitting opgelost.