Toezegging volledige vergoeding schade is hoogsthaalbare

Rechtbank Amsterdam, 3 januari 2019
Verzoeker was als fietser betrokken bij een ongeval met een scooter en twee andere fietsers en heeft daarbij letsel opgelopen. Hema Verzekeringen erkend 50% aansprakelijkheid, maar vergoedt de volledige schade. Nu volledige schade wordt vergoed heeft eiser geen belang bij de deelgeschilprocedure.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt dat de rechtbank (…):

(1) voor recht verklaart dat Hema Verzekeringen (…) gehouden is op grond van artikel 6 WAM 100% aansprakelijkheid te erkennen en daardoor gehouden is de volledige materiële en immateriële schade die verzoeker ten gevolge van het ongeval op 2 april 2016 heeft geleden, lijdt en nog zal lijden, te vergoeden;

(1) Beslissing in deelgeschil zal niet kunnen afdoen aan de uitgangspunten van de vaststellingsovereenkomst. Hema Verzekeringen heeft toegezegd volledige schade te vergoeden. Dit is het hoogst haalbare in het kader van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Volledige erkenning van aansprakelijkheid heeft geen invloed op de hoogte van de te verkrijgen schadevergoeding. Zuiver emotioneel belang is niet voldoende belang.

Door verzoeker onvoldoende gemotiveerd dat hij daadwerkelijk geconfronteerd zou kunnen worden met regresnemers.

(2)Hema Verzekeringen te veroordelen in de buitengerechtelijke kosten en de kosten van het deelgeschil. (2) Geen inhoudelijke beslissing op de buitengerechtelijke kosten, nu er een toezegging ligt dat de redelijke buitengerechtelijke kosten zullen worden vergoed.

Verzoek is volstrekt onnodig en onterecht ingesteld. Verzoeker was al bekend met het aanbod dat alle schade vergoed zou worden. Geen kostenbegroting.

Ook in deelgeschilprocedure moet de verzoeker voldoende belang in de zin van artikel 3:303 BW hebben. Volledige erkenning van aansprakelijkheid terwijl is toegezegd dat de schade volledig zal worden vergoed, wordt door de rechter gezien als een zuiver emotioneel belang.