Pensioen leeftijd 67, HH toegewezen ondanks hulp voor ongeval, kosten toegewezen

LJN: BX5629, Rechtbank Utrecht , 320481 / HA RK 12-125

Polsletsel. Achtergronden worden uit uitspraak niet duidelijk. kennelijk is er arbeidsongeschiktheid(?) maar niet volledig(?) Wat kunnen we wel uit de uitspraak halen…
Het verzoek:

  • Pensioenleeftijd 67 (en niet 66) toekomstig verlies aan verdienvermogen € 79.637,00
  • (toekomstige) kosten voor huishoudelijke hulp 13.832,00, hoewel er al hulp in de huishouding was
  • buitengerechtelijke kosten 2.764,52
  • kosten deelgeschil 4.529,75

De rechtbank:

  • pensioen 67 gezien ontwikkelingen
  • huishoudelijke hulp, ondanks al aanwezige hulp
  • € 2764,52 ter zake van buitengerechtelijke kosten
  • kosten van het deelgeschil € 3.360,75

Het is allemaal toch wat vaag. Het lijkt erop (maar dat blijkt niet goed uit de uitspraak) dat verweerder heeft gezegd dat er al uitgaven worden gedaan voor huishoudelijke hulpen dat er geen extra uitgaven zijn en er op dat punt dus geen schade is. Dat lijkt ook logisch.
De rechtbank stelt verder Goede en kwade kansen, waaronder de sterftekans, zijn evenwel verdisconteerd in een schadeberekening zoals partijen die hebben laten opmaken. maar dat blijkt ook niet uit de uitspraak….