Val bromfietser als gevolg van noodstop: andere bromfietser (tegenligger op verkeerder weghelft) aansprakelijk

rechtbank Rotterdam 23 maart 2011, LJN: BP8827

Verzoekster moest met brommer noodstop maken toen uit zij werd geconfronteerd met tegemoetkomende brommer, die op verkeerde helft fietspad reed en eveneens noodstop maakte. In verband met haar noodstop is verzoekster gevallen, met letsel als gevolg. Univé is verzekeraar van de andere brommer en verweerster in het deelgeschil. Univé heeft geen aansprakelijkheid erkend. Verzoekster wil dat voor recht wordt verklaard dat Univé aansprakelijk is voor haar schade en dat de deelgeschilkosten door de rechtbank worden begroot.
De rechtbank stelt vast dat de verzekerde van Univé vlak voor of in de bocht van het fietspad een fietser heeft ingehaald, daarbij op de verkeerde weghelft is terechtgekomen en daarbij de vrije doorgang voor verzoekster heeft belemmerd. Het was toen donker/schemerachtig en het wegdek was nat. Daarmee heeft deze persoon de veiligheidsnorm dat een weggebruiker zijn weggedrag moet aanpassen aan de concrete omstandigheden geschonden. Hij wist althans behoorde te weten dat het inhalen van een fietser vlak voor of in de bocht een gevaarlijke situatie zou kunnen opleveren waardoor een ongeval zou kunnen ontstaan. De kans op een (bijna) botsing met tegemoetkomend verkeer en letsel was zeer waarschijnlijk. Hij had de inhaalaktie achterwege moeten laten. Zijn gedrag was onrechtmatig. Eventuele eigen schuld van verzoekster doet aan de onrechtmatigheid niet af.
Volgens verzoekster is zij gevallen als gevolg van de noodstop, volgens Univé als gevolg van het wegrijden na de noodstop. De rechtbank vindt dit verschil niet relevant. De rechtbank vindt dat indien de stelling van Univé juist is, er sprake was van een door de noodstop bij verzoekster ontstane hevige gemoedsbeweging waarna zij (vrijwel) direct is gevallen. Dit is toe te schrijven aan de verkeersfout van de verzekerde van Univé. Er was geen overmacht. De rechtbank geeft de verzochte verklaring voor recht.
De advocaat van verzoekster heeft geen gespecificeerde opgave van zijn kosten gedaan. De rechtbank begroot de advocaatkosten voor dit qua omvang en complexiteit eenvoudige deelgeschil, met een verzoekschrift van slechts twee pagina’s, op € 1.250,-.

Over het causale verband tussen de valpartij en de noodstop kan verschillend worden gedacht, maar Univé moet het nu doen met de interpretatie van deze rechter. Stel nu eens dat verzoekster bij het weer wegrijden de andere partij had aangereden en daarbij letsel had veroorzaakt…zou de uitspraak dan wellicht gewoon andersom geweest zijn?