Val tijdens zaalvoetbal is een ongelukkige samenloop van omstandigheden; school heeft zorgplicht niet geschonden

Rechtbank Midden-Nederland 10 november 2021
Jongen komt tijdens een potje zaalvoetbaal tijdens de gymles in de eerste klas van het VMBO ten val, doordat hij met zijn hoofd tegen de muur is gebotst. Het zaalvoetbal werd door de leerlingen zelfstandig gespeeld. De gymdocent stond ten tijde van het ongeval aan de andere kant van de gymzaal om hulp te verlenen aan leerlingen die de handstand deden. De school wordt aansprakelijk gehouden wegens onrechtmatig handelen.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de rechtbank:

(1) voor recht te verklaren dat de school aansprakelijk is voor de schade als gevolg van de val;

Het staat vast dat de gymdocent voldoende zicht had op de andere velden in de gymzaal. Daarnaast had hij de leerlingen de instructie gegeven om rustig te spelen, zonder duwen of slidings te maken. Hoewel aan gymoefeningen een bepaalde mate van gevaar is verbonden, past het wel bij de gymlessen dat leerlingen hun mogelijkheden verkennen en de grenzen opzoeken. Van een gymdocent kan worden verwacht dat hij tijdens de gymles veiligheidsmaatregelen treft om het risico van een ongeval zoveel mogelijk te beperken, maar de ontwikkeling van de leerlingen mag daarbij niet teveel worden beknot. Of maatregelen aan de orde zijn, wordt beoordeeld aan de hand van de Kelderluikfactoren.

Het voetbalspel is zeer geschikt voor 12 à 13 jarige leerlingen uit klas 1 VMBO. Door het te laten plaatsvinden in een zaal met harde muren als grens was er wel een kans dat een ongeval met letsel zou plaatsvinden. Dit kan er echter niet toe leiden dat het onzorgvuldig is om het voetballen te laten plaatsvinden zoals dat nu is gegaan. Er was namelijk voldoende ruimte in het veld. Daarnaast komt het niet veel voor dat leerlingen tegen de muur oplopen. Het is daarom niet reëel om te verwachten dat de gymdocent meer maatregelen had getroffen. Bovendien is gebleken dat het in Nederland gebruikelijk is om de zaal in drie veldjes te verdelen die begrensd worden door (harde) muren.

De conclusie van de rechtbank is dus dat de school zijn zorgplicht niet heeft geschonden. Er is sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

(2) de school te veroordelen om een voorschot op de geleden schade van € 10.000,- te betalen;

(3) voor recht te verklaren dat de school de kosten moet betalen ten behoeve van een second opinion om de medische gevolgen van het ongeval te beoordelen;

(4) voor recht te verklaren dat de school de kosten moet betalen voor een onafhankelijk medisch advies om de medische gevolgen van het ongeval te beoordelen;

Omdat de school niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade als gevolg van het ongeval, worden deze verzoeken afgewezen.
(5) de School te veroordelen in de kosten van dit deelgeschil en in de tot voorafgaand aan dit deelgeschil gemaakte buitengerechtelijke kosten.
Verzoeker begroot de kosten op € 5.291,63, uitgaande van 17 uren tegen een uurtarief van € 245,-, 5% wegens vaste verschotten en 21% btw. De rechtbank begroot de kosten op nihil, omdat verzoeker geen onderbouwing heeft gegeven van deze gemaakte kosten.