Val van podium bij voorlichtingsavond

Rechtbank Midden-Nederland
Man valt van podium bij voorlichtingsavond van gemeente. Niet aan de vereisten van aansprakelijkheid voldaan. Verzoek afgewezen
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de kantonrechter:

 

(1) voor recht te verklaren dat de gemeente aansprakelijk is voor de val op 9 juli 2018 tijdens een voorlichtingsavond, georganiseerd door de gemeente;

(1) De gemeente mocht er vanuit gaan dat de gemiddelde oplettende bezoeker zich ervan bewust was dat wanneer hij de verhoging via het trapje ópstapte, hij ook weer van de verhoging moest áfstappen. Daarnaast was de bovenkant van de grijze metalen band waarmee het podium aan de voorkant was afgesloten vanaf het podium te zien. Er was dus een markering aanwezig. Verzoeker heeft niet tegengesproken dat hij de markering heeft gezien. Verder was ook de afstand van drie meter vanaf de tafel tot de rand van het podium voldoende veilig.

Verzoeker zoekt de oorzaak van zijn val in het verwerken van de verkregen informatie tijdens de bijeenkomst. Een begrijpelijke verklaring voor het feit dat verzoeker op het moment van de val minder oplettend was. Dit valt de gemeente echter niet te verwijten.

Dat op de plaats van het ongeval nadien een zwart/gele markering is aangebracht om een ongeval in de toekomst te voorkomen brengt niet met zich mee dat de bestaande situatie zo onveilig was dat hij onrechtmatig was. Ook kan de beslissing van de gemeente om het podium te gebruiken voor de voorlichtingsavond niet als onrechtmatig worden gezien.

(2) de kosten van dit deelgeschil te begroten en de gemeente te veroordelen in deze kosten. (2) De zaak is niet omvangrijk en niet complex. De 22 besteedde uren passen hier niet bij. De uren worden daarom gematigd tot 18 uur en de kosten van dit deelgeschil worden begroot op € 4.981,50.

Omdat de aansprakelijkheid niet is komen vast te staan, worden de kosten alleen begroot en wordt de gemeente niet veroordeeld deze te betalen.