Valpartij werknemer tijdens lossen van containers: werkgever niet aansprakelijk

Rechtbank Limburg, 9 november 2021
Aansprakelijkstelling ex art. 7:658 BW. Geen schending van de zorgplicht. De werkgever heeft alle maatregelen genomen die redelijkerwijs verwacht mochten worden.
Verzoek Rechtbank
(Verzoeker) verzoekt de rechtbank:

(1) Voor recht te verklaren dat (verweerder) aansprakelijk is voor het ontstaan van het arbeidsongeval;

(Verzoeker) stapt op de zijkant van dock leveller en gaat vervolgens onderuit. Niet in geschil is dat (verzoeker) tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden is gevallen. (Verweerder) is aansprakelijk, tenzij (verweerder) heeft voldaan aan verplichting die volgt uit art. 7:658 BW.

De rechtbank komt tot de conclusie dat (verweerder) in de gegeven omstandigheden alle maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van haar verwacht mocht worden, ver voorkoming van schade a.d.z.v. (verzoeker):

 • Inspectie SZW heeft geen enkele overtreding geconstateerd;
 • Geen donkere werkomgeving;
 • Geen gevaarzettende onveilige werksituatie;
 • Geen onevenredige werkdruk, geen tijdsdruk;
 • Relatief beperkte hoogte van 15cm;
 • Ondergrond voldoende grof;
 • Kleur van de dock leveller stak duidelijk af tegen de kleur van de magazijnvloer;
 • Aan de zijkanten bevonden zich zwart-gele veiligheidslinten;
 • (Verzoeker) kent de situatie ter plaatse;
 • (Verzoeker) – Poolse nationaliteit – heeft een uitgebreide instructiefilm (in het Pools) ontvangen, met aandacht voor val- en struikelgevaar;
 • (Verzoeker) heeft nadien een Engelstalige toets gemaakt: met succes doorlopen;
 • Ter plekke mondelinge instructie;
 • Leidinggevenden c.q. toezichthouders, die Nederlands, Engels en Pools spreken.
 • Niet valt in te zien waarom de RI&E niet in orde zou zijn.
(2) de kosten te begroten en (verweerder) te veroordelen in deze kosten. Verzoek: € 9.993,53 (kosten advocaat) +  834,90 (kosten tolk).

De rechtbank acht de kosten tolk gerechtvaardigd. Uurtarief (€ 210,-) is gerechtvaardigd. Wel matiging van het aantal uur. Begroting: € 7.623,-. Aansprakelijkheid staat niet vast en dus geen veroordeling.

Mooie, heldere beschikking van de rechtbank, in een casus met een (Poolse) inleenkracht en een ‘model-werkgever’ die werkelijk alles heeft gedaan om ervoor te zorgen dat haar medewerkers zo veilig mogelijk kunnen werken.