Verband tussen rugklachten en arbeidsomstandigheden te onzeker: in deelgeschil onvoldoende om aansprakelijkheid aan te nemen

 

Rechtbank Rotterdam, 24 november 2020
(Verzoeker) stelt dat hij op (datum) door zijn rug is gegaan, nadat hij op zijn werk zware buizen moest tillen. Rechtbank wijst het verzoek af: niet kan worden vastgesteld dat (verzoeker) voor hem schadelijke werkzaamheden heeft uitgevoerd.
Verzoek Rechtbank
(Verzoeker) verzoekt bij beschikking:

(1) voor recht te verklaren dat (verweerster) aansprakelijk is voor de door (verzoeker) geleden en nog te lijden schade, als gevolg van het arbeidsongeval;

Het staat vast dat een hulpwerktuig voor het tillen van zwaardere buizen gedurende enkele weken kapot is geweest. Onduidelijk is echter of (verzoeker) in deze periode heeft getild (en zo ja, wat de frequentie hiervan was en of (verzoeker) hulp heeft gehad).

Uit de medische gegevens volgt dat (verzoeker) last heeft van rugklachten. Het staat echter niet vast dat de rugklachten veroorzaakt zijn door de werkomstandigheden bij (verweerster). Rugklachten kunnen ontstaan door verschillende oorzaken, die ook (deels) buiten de werksituatie zijn gelegen. Relevant is wat dat betreft ook dat:

  • (i) (verzoeker) ruim voor (datum ongeval) al bij de huisarts is geweest i.v.m. ‘heel erge rugklachten’ en dat
  • (ii) (verzoeker) op en/of kort na (datum ongeval) niet is gezien door de huisarts en/of pijnstillers voorgeschreven heeft gekregen. Betrokkene bezocht ‘pas’ 4 maanden later de huisarts.

Afwijzing verzoek. Nadere bewijslevering is nodig (bijv. een medische expertise). (Verzoeker) zal moeten bewijzen dat de rugklachten in de uitoefening van zijn werkzaamheden zijn ontstaan.

(2) de kosten te begroten en (verweerster) tot betaling van deze kosten te veroordelen. (De gemachtigde van) (verzoeker) heeft geen kostenoverzicht overgelegd, zodat niet kan worden beoordeeld of de gemaakte kosten redelijk zijn. Er kan daarom geen kostenbegroting plaatsvinden.

Het verband verband tussen klachten en werk is nog onduidelijk. Dan wordt ook niet toegekomen aan de schending van de zorgverplichtingen.

Bijzonder is verder dat er geen enkel overzicht van de kosten is gegeven. De rechter begroot dan de kosten niet (kennelijk ook niet schattenderwijs of d.m.v. liquidatietarief…)