Verzekeraar moet medewerking verlenen aan verzekeringsgeneeskundig onderzoek

Rechtbank Noord-Holland, 15 oktober 2021
Na kort geding (persoonlijk onderzoek) en eerdere deelgeschilprocedure (causaal verband, medewerking deskundigenonderzoek en AD-begeleiding) nu opnieuw een deelgeschil. Toewijzing verzoek voor medewerking verzekeringsgeneeskundig onderzoek, afwijzing verzoek voor opnieuw AD-begeleiding.
Verzoek Rechtbank
(Verzoeker) verzoekt de rechtbank om te bepalen dat:

(1) AIG medewerking moet verlenen aan een verzekeringsgeneeskundig onderzoek;

Na de beschikking in deelgeschil d.d. 11 maart 2021 (ECLI:NL:RBNHO:2021:2270) heeft deskundigenonderzoek plaatsgevonden. (Verzoeker) meent nu dat verzekeringsgeneeskundig onderzoek nodig is, om de belastbaarheid en de ernst van de beperkingen te duiden. AIG verzet zich niet tegen het onderzoek, maar kan zich niet vinden in de persoon en de vraagstelling.

Toewijzing verzoek. Enkel het bevel tot medewerking kan in een deelgeschil aan bod komen. Het bezwaar tegen de persoon is niet onderbouwd. De vraagstelling dient wel aangepast te worden: te breed en te sturend. Het volledige procesdossier dient voorgelegd te worden.

(2) AIG (opnieuw) medewerking moet verlenen aan AD-begeleiding; Afwijzing verzoek. (Verzoeker) heeft geen bijzondere omstandigheden aangevoerd waarom een urenuitbreiding van AD-begeleiding aan de orde zou zijn. Verdere facilitering om een passende werkplek te vinden gaat te ver. Bovendien moet aanvullend (verzekeringsgeneeskundig) onderzoek nog plaatsvinden en (verzoeker) zelf heeft al werk gevonden.
(3) AIG (opnieuw) een voorschot moet betalen; Toewijzing verzoek. Enerzijds is onbekend in hoeverre de onderbouwing van de gestelde schade toereikend is, anderzijds staat het causaal verband vast. Volgens de rechtbank staat het vast dat (verzoeker) meer schade heeft geleden dan tot nu toe is bevoorschot.
(4) AIG veroordeeld wordt in de kosten van dit deelgeschil. Verzoek: 27 uur x € 245,- x 21% BTW (€ 8.004,15).

Het aantal uur is bovenmatig. Meer dan de helft van het verzoekschrift is een herhaling van het eerdere deelgeschil. Verder bevat het verzoekschrift omvangrijke citaten. Het borduurt voort op het eerdere deelgeschil en sindsdien zijn er geen noemenswaardige ontwikkelingen te melden.

Begroting: 15 uur x € 245,– x 21% BTW (€ 4.446,75). AIG wordt in de kosten veroordeeld.