Verzoek is niet prematuur maar geen causaal verband tussen ongeval en klachten

Rechtbank Amsterdam 17 mei 2018
Niet objectiveerbaar letsel, uitgebreide klachten echter onderpresteren en psychiatrische  verklaring(?) Niet vast staat dat ongeval verantwoordelijk is voor klachten en (dus) afwijzing.
Verzoek Rechtbank
voor recht verklaart dat de in de deskundigenberichten van neuroloog [naam neuroloog] en neuropsycholoog [naam klinisch neuropsycholoog] (de rechtbank begrijpt [naam klinisch neuropsycholoog]) genoemde klachten en beperkingen van [verzoekster] , te weten nekklachten, spierspanningen, hoofd(pijn)klachten, vermoeidheidsklachten en cognitieve klachten (verminderde concentratie, aandacht en vergeetachtigheid) aan het ongeval moeten worden toegerekend; Op basis van de thans voorliggende stukken, met name de rapportage van de neuroloog en neuropsycholoog, kan niet worden geconcludeerd dat klachten van [verzoekster] in (juridisch) causaal verband met het ongeval staan. Het verzoek zal dan ook worden afgewezen.
de kosten begroot op € 8.830,70 inclusief BTW en Allianz veroordeelt tot betaling daarvan alsmede van het door [verzoekster] verschuldigde griffierecht. De rechtbank acht het aantal aan de zaak bestede uren bovengemiddeld en vindt hiervoor in de overgelegde urenspecificatie onvoldoende rechtvaardiging. Een nadere toelichting ontbreekt. De kantoorkosten worden geacht in het uurtarief, dat fors is, te zijn verdisconteerd. Het vastrecht wordt vastgesteld op € 291,-. Dit betekent dat de rechtbank de kosten van het deelgeschil begroot op € 6.462 (20 uren × € 255,- x 21% btw) + € 291,- vastrecht).

Er tekent zich toch een zekere standaard af dat dit soort zaken niet in deelgeschil thuishoort, dan ook geen kosten (meer)?