Verzoek om rapport deskundige buiten beschouwing te laten en in plaats daarvan eigen deskundigenrapporten te gebruiken afgewezen

beschikking rbobr 14012020
Voorval van 2007. Langdurige uitval in arbeid geruime tijd na voorval. Uitgebreide pre-existentie. Na mediation een serie deskundigenrapporten in 2011 en ook nog 2015. In 2017 ook nog verzekeringsarts, die vaststelt dat er geen reden is om urenbeperking aan te nemen en/of relevante beperkingen voor het werk. Vervolgens laat betrokkene eigen artsen onderzoeken doen die wel menen dat er (ongevalsgerelateerde) beperkingen zijn. De rechtbank beslist dat partijen gebonden zijn aan de gezamenlijk benoemde deskundige.
Verzoek Rechtbank
dat tegen het rapport van verzekeringsarts [VERZEKERINGSARTS I] zwaarwegende en steekhoudende bezwaren zijn gemaakt, als gevolg waarvan dit rapport niet als uitgangspunt kan voor verdere schadeafwikkeling De rechtbank is van oordeel dat [VERZOEKER] zijn bezwaren onvoldoende heeft onderbouwd.  de rapportage is zorgvuldig tot stand gekomen en inhoudelijk zijn er onvoldoende zwaarwegende bezwaren.
dat voor de verdere schadeafwikkeling de rapporten van [REVALIDATIEARTS] en [VERZEKERINGSARTS II] als uitgangspunt genomen kunnen worden, De rechtbank leidt uit de eigen deskundigenrapporten af dat de deskundigen, zowel gezamenlijk deskundige [VERZEKERINGSARTS I] als de door [VERZOEKER] naar voren gebrachte deskundigen, van dezelfde gegevens zijn uitgegaan, maar op grond daarvan tot een andere conclusie zijn gekomen. Dit is echter geen reden om het rapport van de gezamenlijke deskundige aan de kant te schuiven.
subsidiair dat als de rapporten van revalidatiearts [REVALIDATIEARTS] en verzekeringsarts [VERZEKERINGSARTS II] niet als uitgangspunt kunnen worden genomen – op kosten van verweerder een derde verzekeringsarts moet worden aangesteld, Er is geen reden om andere deskundigen in te schakelen.
Vivat te veroordelen in de kosten van het geding, en de kosten van de advocaat van [VERZOEKER] te begroten op € 8.689,62 te vermeerderen met griffierecht en Vivat te veroordelen deze kosten binnen twee weken te voldoen. Kosten gematigd, wel begroot, niet toegewezen.

Terecht dat we ons zorgen maken over de lange looptijd van letselzaken. Dit is een voorbeeld van een zaak die (te) lang loopt.