Verzoek om tussentijds appel in te stellen na verstek in deelgeschil: afgewezen.

LJN: BX3734, Rechtbank ‘s-Hertogenbosch , 248327/ HA ZA 12-542

Het is zo’n risico van een deelgeschil. Het verzoekschrift wordt gewoon per post gestuurd, vaak staan er geen kenmerken op vermeld en bij grote maatschappijen komt zo’n stuk dan wel eens in een verkeerd postbakje. Het resultaat is een toewijzende beschikking en dus een bodemprocedure (waarin in principe conform het deelgeschil beslist moet worden) en dus vervolgens appel… Zo helpt het deelgeschil dus niet bij een vlotte afhandeling.

De rechtbank:

Standpunt eiser komt erop neer dat de beschikking berust op een feitelijke en juridische misslag, aangezien eiser (als verweerder) in het deelgeschil geen verweer heeft gevoerd. Eiser heeft in de bodemprocedure alle gelegenheid de rechter ervan te overtuigen dat aanleiding is om af te wijken van wat de rechtbank in het deelgeschil heeft beslist.