Verzoek tot aanvullende bevoorschotting bij niet objectiveerbaar letsel afgewezen

Rechtbank Rotterdam, 24 maart 2022
Verzoeker is aangereden door een cementwagen toen hij stilstond voor een stoplicht. Partijen hebben discussie over het opgelopen letsel. Verzoeker stelt dat hij niet-objectiveerbare klachten heeft opgelopen en verzoekt een voorschot van € 15.000,00 op de schadevergoeding. De rechter gaat niet mee in dat verzoek omdat op dit moment niet kan worden vastgesteld dat deze klachten ook daadwerkelijk bij verzoeker aanwezig zijn. Er ligt geen rapport van een onafhankelijke deskundige die de aanwezigheid van de klachten kan bevestigen ten grondslag aan het verzoek.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt, samengevat:

(1) HDI te veroordelen tot betaling van een voorschot onder algemene titel van € 15.000,00

(1) Beoordeling causaal verband. Verweer van HDI terzijde geschoven waarin zij stelt dat de klachten op door verzoeker geplaatste trainingsvideo’s niet zichtbaar zijn. Causaal verband kan niet worden vastgesteld omdat niet vaststaat dat de klachten ook daadwerkelijk bij verzoeker aanwezig zijn. Er is geen rapport van een medisch deskundige (zoals een neuroloog) die op basis van eigen onderzoek in kaart heeft gebracht wat de klachten en beperkingen van verzoeker zijn.
(2) en de buitengerechtelijke kosten van € 10.151,41. (2) Uurtarief advocaat-stagiair is onredelijk (gevorderd € 245,00) € 180,00 wel. Uurtarief € 245,00 voor niet bij LSA aangesloten advocaat met 12 jaar ervaring in de letselschade redelijk. Een professioneel belangenbehartiger dient ervoor te waken dat de wederpartij (zoals HDI) uiteindelijk opdraait voor onnodige buitengerechtelijke werkzaamheden dan wel het niet efficiënt inrichten van die werkzaamheden en de daaraan verbonden declaraties. € 5.000,00 is redelijk.
(3) de kosten van het deelgeschil te begroten op € 4.758,02, te vermeerderen met het griffierecht. (3) Aantal uren verminderd naar 15 uur, gemiddeld uurtarief € 233,05 en € 309,00 griffierecht, totaal € 3.804,75.

Ondanks dat er niet al te hoge eisen worden gesteld zal ook in het geval van niet objectiveerbare klachten onderbouwing moeten worden aangeleverd. Voor het vaststellen van de aanwezigheid van de klachten verwacht de rechter een onderbouwing van een onafhankelijk medisch deskundige. Verzoeker zal dus eerst over een deskundigenrapport moeten beschikken alvorens er duidelijkheid kan worden gegeven over het causaal verband en de nadere bevoorschotting.