Verzoek tot deskundigenonderzoek hoort niet thuis in deelgeschilprocedure. Kosten op nihil begroot.

rechtbank Breda, 5 december 2011, LJN: BU6973

Het is evident dat een verzoek tot het gelasten van een deskundigenonderzoek niet thuishoort in een deelgeschilprocedure. Daarom moeten zijn proceskosten voor rekening van verzoeker blijven. Het oordeel van de rechtbank dat het instellen van de deelgeschilprocedure niet onrechtmatig was, zodat verweerster met haar kosten blijft zitten,  is voor discussie vatbaar. Misschien had een inhoudelijk onrechtmatige daad verweer tot een andere uitkomst kunnen leiden.

Verzoeker is in 2010 aangereden door bij Nationale Nederlanden (verweerster) krachtens WAM verzekerde auto. Aansprakelijkheid erkend. De rechtbank wordt verzocht om een deskundigenonderzoek te gelasten door achtereenvolgens een neuroloog en een psychitater en verweerster te veroordelen tot betaling van de te begroten deelgeschilprocedurekosten.

De rechtbank constateert dat het verzoek in wezen een verzoek betreft als bedoeld in art. 202 lid 1 RV en oordeelt dat een dergelijk verzoek buiten het toepassingsbereik van de deelgeschilprocedure valt. Het verzoek wordt dus afgewezen.
Omdat het instellen van de deelgeschilprocedure redelijkerwijs niet verantwoord was, worden de kosten op nihil begroot.
Het verzoek van verweerster tot veroordeling van verzoeker in de proceskosten wordt afgewezen omdat niet is gebleken dat het instellen van de deelgeschilprocedure onrechtmatig was.