Verzoek tot medewerking deskundigenonderzoek (deels) toegewezen in deelgeschil

Rechtbank Amsterdam, 29 oktober 2020
Partijen hebben overeenstemming over het opstarten van een neurologische expertise en de te benoemen deskundige. Over de noodzaak van een neuropsychologisch onderzoek hebben partijen discussie of dit al of niet aan de neuroloog moet worden overgelaten en de stukken die worden gedeeld met de deskundige(n). De rechter hakt voor beide discussies de knoop door. Het is aan de in te schakelen neuroloog om aan te geven of er noodzaak is voor het opstarten van een neuropsychologisch onderzoek. Dat geldt ook voor de informatie die verder terug gaat dan 7 maart 2012.
Verzoek Rechtbank
Het volgende is tussen partijen nog in geschil:

(1) de noodzaak voor een neuropsychologische expertise, al dan niet te beoordelen door de neuroloog;

(1) Verzoekster verzoekt de rechtbank niet om deskundigen-benoeming. Er is overeenstemming benoeming neuroloog. De beslissing die aan de rechtbank voorligt helpt partijen om verder te onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst. Verzoek past binnen de deelgeschilprocedure.

Het verzoek om de neuroloog te verzoeken een neuropsychologische expertise in gang te zetten en te betrekken bij zijn oordeelsvorming wordt afgewezen. Het is aan de te benoemen neuroloog is om (…) te beslissen of hij neuropsychologische expertise noodzakelijk acht.

(2) de mogelijkheid voor de neuroloog (…) om stukken die ouder zijn dan 7 maart 2012 uit het medisch dossier van verzoekster op te vragen als hij/zij dat voor hun onderzoek noodzakelijk acht(en); (2) Mocht de neuroloog behoefte hebben aan nog verder in de tijd teruggaande medische informatie, is het aan hem om verzoekster daarom te verzoeken, waarbij het vervolgens aan haar is daar al dan niet aan te voldoen en aan de neuroloog daaruit af te leiden wat hij geraden acht.
(3) de kosten van het deelgeschil. (3) Uren gematigd van 22 naar 13,5, slechts in het kader van bijstand in het deelgeschil is een advocaat in Assen ingeschakeld, volledige begroting reistijd onredelijk, reistijd gematigd tot 2 uur. Uurtarief € 250,00, geen kantoorkosten (6% gevorderd). 15,5 uur x € 250 plus 21% btw =  € 4.688,75

De rechter gaat in op de vraag of de deelgeschilprocedure geschikt is om discussies te beëindigen in het kader van gezamenlijke buitengerechtelijke expertise(s). Omdat partijen het al eens waren over het opstarten van de neurologische expertise en de te benoemen neuroloog helpt de rechtbank partijen met de ‘laatste’ discussiepunten…er is dus geen sprake van een verzoek tot benoeming van een deskundige.