Voorleggen van geschil in volle omvang leent zich niet voor deelgeschilprocedure, ook geen kostenbegroting

Rechtbank Den Haag
Verzoeker legt het geschil in volle omvang voor aan de kantonrechter. Geen sprake van een deelgeschil.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de kantonrechter bij wijze van deelgeschil, uitvoerbaar bij voorraad:

(1)

 • betaling van € 7.500,00 vanwege voorschot smartengeld;
 • betaling van € 959,00 vanwege huishoudelijke hulp november/december 2014;
 • betaling van € 897,00 vanwege huishoudelijke hulp vanaf januari 2015;
 • betaling van € 1.000,00 vanwege verlies aan zelfwerkzaamheid;
 • betaling van € 3.200,00 vanwege verlies verdienvermogen van eerst acht weken na ongeval;
 • betaling van € 16.200,00 vanwege verlies verdienvermogen vanaf mei 2015 tot medio 2017;
 • betaling van € 30.772,00 vanwege verlies verdienvermogen vanaf medio 2017 tot en met mei 2019;
 • betaling van € 3.000,00 vanwege verlies verdienvermogen in de toekomst;
 • betaling van € 500,00 vanwege kosten medisch adviseur;
 • betaling van € 3.0115,11 vanwege de nota Te Pas Advocaten van 13 december 2018;
 • betaling van € 3.500,00 vanwege voorschot op nog te maken buitengerechtelijke kosten;
(1)  De kantonrechter is van oordeel dat de verzochte beslissing niet een deel van het geschil behelst. Het geschil wordt in de volle omvang voorgelegd. Er is dan ook geen sprake van een deelgeschil. Inhoudelijk wordt de kwestie niet behandeld en het verzoek wordt afgewezen.
(2) begroting en veroordeling van verweerder in de proceskosten van € 4.297,85 (2) Doordat alle schadeposten aan de kantonrechter zijn voorgelegd blijft er weinig te onderhandelen over. Er is wel sprake geweest van onderhandelingen, maar verzoeker heeft nimmer in de onderbouwing van de schadeposten voorzien. De gemachtigde van verzoeker had moeten weten dat het volledige geschil werd voorgelegd, terwijl van serieuze onderhandelingen niets is gebleken. Daarom is het deelgeschil volstrekt onterecht ingesteld en kan de begroting van de kosten achterwege blijven.