Voorwaarden vooraf aan het medische traject stellen door verzekeraar wordt niet juist geacht

Rechtbank Noord-Holland 8 mei 2019
Verzoeker heeft een verkeersongeval gehad waaraan hij letsel heeft overgehouden. Voor dit letsel is hij behandeld door fysiotherapeut en neuroloog en een arbeidsdeskundige is geraadpleegd. Daarnaast is hij gestart met een revalidatietraject dat op eigen verzoek gestopt is. Nu wil hij een multidisciplinair traject starten op kosten van de aansprakelijkheidsverzekeraar. De verzekeraar stelt daaraan 5 voorwaarden: directe betaling van de facturen aan de behandelaar, terugbetaling als behandeling gestaakt wordt of onvoldoende inzet wordt gepleegd, maximering van de kosten tot €6311, na deze behandeling niet nogmaals een multidisciplinair traject op kosten van de verzekeraar en dus het neerleggen van meer financiële verantwoordelijkheid bij verzoeker.
Verzoek Rechtbank
I de verzekeraar verplichten op haar kosten mee te werken aan het starten van het multidisciplinaire traject Verwerpt het standpunt dat er meer financiële verantwoordelijkheid bij verzoeker moet worden neergelegd. Voorwaarden op voorhand stellen acht de rechtbank niet juist en oordeelt dat de verzekeraar aan het traject moet meewerken en de volledige kosten hiervoor moet dragen; deze zijn immers gewoon een schadepost.
II de verzekeraar te veroordelen de openstaande kosten buiten rechte van €7800 te voldoen Omdat inzicht in de aard en de omvang van de schade en de complexiteit nog onduidelijk is ziet de rechtbank aanleiding om de de gemaakte kosten niet vast te stellen op het gevraagde bedrag, maar een bevoorschotting van €5000 voor BGK toe te wijzen.
III de kosten van de procedure te begroten op €3924 en de verzekeraar te veroordelen die te betalen Begroot de kosten op het gevorderde bedrag en veroordeelt de verzekeraar deze te betalen.

‘De buitenlandse verzekeraar trekt hier eigenlijk in alle opzichten aan het kortste eind. Die verzekeraar wilde kennelijk dat betrokkene niet al te vrijblijvend een traject gaat volgen.’