Vrachtwagen botst achterop auto. Toedracht en locatie in geschil.

Rechtbank Amsterdam 10 september 2020
Ongeval tussen vrachtwagen en personenauto. Verzoeker stelt te zijn aangereden door een vrachtwagen op enkele honderden meters nadat hij de vluchtstrook had verlaten. PZU betwist deze toedracht en voert aan dat de aanrijding plaatsvond doordat verzoeker met een te lage snelheid vlak voor de vrachtwagenbestuurder invoegde. 

Aansprakelijkheid aan de zijde van de vrachtwagen. Kosten worden begroot en PZU wordt hierin veroordeelt.

Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de rechtbank (…),

(1) voor recht te verklaren dat PZU en/of InterEurope aansprakelijk is/zijn voor de gevolgen van het ongeval en dat de schade die hierdoor is ontstaan moet worden vergoed.

 

Verzoeker is niet-ontvankelijk in zijn vorderingen jegens InterEurope. EuroEurope treedt slechts op als correspondent voor de afwikkeling van de schade en kan niet zelf in rechte worden aangesproken.

De gestelde toedracht van verzoeker vindt steun in het proces-verbaal en de afgelegde verklaringen:

  •  De invoegstrook eindigt bij hectometerpaal 1.3. De politie geeft hectometerpaal 1.1 aan als ongevalslocatie. Dit is dus 200 meter na de invoegstrook.
  • 2 getuigen en een verbalisant verklaren dat er geen sprake was van een invoegsituatie.

PZU heeft de ongevalslocatie onvoldoende betwist. De ongevalslocatie is dusdanig ver van de invoegstrook verwijderd dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat de auto kort voor de vrachtwagen is ingevoegd. Het einde van de invoegstrook was ruimschoots gepasseerd.

De vrachtwagenchauffeur heeft onvoldoende geanticipeerd op weggebruikers met een lagere snelheid, heeft zijn snelheid onvoldoende aangepast en heeft onvoldoende afstand gehouden. Dat de situatieschets die zonder verzoeker is gemaakt een ander beeld geeft, geeft geen aanleiding om tot een ander oordeel te komen.

Omdat de bestuurder van de vrachtwagen aansprakelijk is, is PZU in de hoedanigheid als verzekeraar ook aansprakelijkheid.

(2) de kosten van het deelgeschil te begroten op € 6.762,20 (24 uur tegen een uurtarief van € 230,- (inclusief btw en griffierecht) en PZU en/of InterEurope hierin te veroordelen. De rechtbank vindt de bestede uren en het uurtarief redelijk. PZU wordt daarom veroordeelt in de kosten.

24 uur tijd voor een eenvoudige aansprakelijkheidsdiscussie….Is dat werkelijk redelijk???