wa-verzekeraar mag AOV-uitkering (schadeverzekering) verreken onder aftrek van betaalde premies

Rechtbank Middden-Nederland 15-1-2014

Arbeidsongeschiktheidsverzekering:schadeverzekering of sommenverzekering? Voordeelverrekening

Verzoek Rechtbank
 voor recht te verklaren primair dat de uitkeringen die Generali uit hoofde van de arbeidsongeschiktheidsverzekering met polisnummer [polisnummer] aan [verzoeker] verstrekt niet in mindering moeten worden gebracht op de totale schade van [verzoeker] die het gevolg is van het verlies van arbeidsvermogen, subsidiair dat de uitkering een voordeel is dat aan [verzoeker] en niet aan ASR moet worden toegerekend;  De rechtbank is van oordeel dat ASR de uitkeringen die[verzoeker] geniet uit hoofde van zijn AOV-verzekering bij Generali (met polisnummer [polisnummer]) in mindering mag brengen op de door haar te vergoeden (inkomens)schade aan [verzoeker] (met inachtneming van het onder 4.8. vermelde over de premie).
 de kosten van dit deelgeschil aan de zijde van [verzoeker] te begroten op € 5.240,80 en ASR hoofdelijk tot betaling van die kosten te veroordelen.  begroot de kosten van dit deelgeschil op € 3.894,93 inclusief kantoorkosten en BTW en € 274,– aan griffierecht

De discussie over de AOV blijft, er zijn wisselende uitspraken. Kern zou wellicht toch kunnen zijn dat het niet rekening houden met de AOV-uitkeringen een betrokkene wel erg rijk maakt en nauwelijks een stimulans zal zijn om weer aan het werk te gaan. Zodra hij/zijn dat doet, krijgt hij/zij immers onmiddellijk minder geld…