Werkgever aansprakelijk voor bedrijfsongeval; hoogte van de schade nog onbekend.

Rechtbank Noord-Holland 20 augustus 2020
Verzoeker is betrokken geraakt bij een arbeidsongeval met letsel als gevolg. [Verweerder] heeft de aansprakelijkheid erkend, maar pakt de schaderegeling niet (goed) op. Verzoeker verzoekt de kantonrechter om [verweerder] aansprakelijk te verklaren en [verweerder] de kosten te laten dragen. De kantonrechter wijst de verzoeken deels toe.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de kantonrechter (…),

(1) te verklaren dat [verweerder] aansprakelijk is voor de schade als gevolg van het bedrijfsongeval en dat [verweerder] gehouden is om de volledige schade te vergoeden.

(1) [Verweerder] is aansprakelijk voor het ongeval. De toedracht is door [verweerder] niet betwist. Daarnaast heeft [verweerder] bij e-mail de aansprakelijkheid erkend. Het maakt niet uit dat [verweerder] niet weet in welk kader de aansprakelijkheid is erkend. Of er sprake is van dekking is hier niet relevant, omdat de verzekeraar geen partij is.

Nu partijen nog geen standpunt hebben ingenomen over de zorgplicht en eigen schuld, wordt het verzoek met betrekking tot het vergoeden van de volledige schade afgewezen.

(2) te verklaren dat [verweerder] op een adequate wijze moet meewerken aan de afwikkeling van de schade en verzoeker maandelijks met een redelijk bedrag moet bevoorschotten. (2) De kantonrechter oordeelt dat verzoeker geen belang heeft bij toewijzing van dit verzoek. [Verweerder] heeft (ter zitting) erkend dat de schadebehandeling niet (goed) is opgepakt. [Verweerder] heeft toegezegd dit wel te zullen doen en bovendien is [verweerder] nu op de hoogte van de hoogte van de vordering van verzoeker.
(3) [verweerder] te bevelen om verzoeker binnen 14 dagen na datum beschikking te bevoorschotten op zijn schade met een bedrag van € 20.000,-. (3) De kantonrechter wijst dit verzoek af. [Verweerder] heeft de gestelde schade gemotiveerd betwist. Er is nog niet onderhandeld over de schade en bovendien heeft verzoeker erkend dat de definitieve schade nog niet kan worden vastgesteld.
(4) om te beslissen dat [verweerder] de kosten moet dragen. Het gaat dan om het volgende:

  • buitengerechtelijke kosten: € 2.132,63.
  • kosten van het deelgeschil inclusief griffierecht conform de begroting van 11 uur: € 2.994,75.
  • kosten van het opvragen van medische informatie: € 50,58.
  • kosten voor de medische advisering te voldoen: € 381,15.
(4) De kantonrechter komt tot de conclusie dat het deelgeschil terecht is gestart. De kantonrechter veroordeelt [verweerder] om een bedrag van € 5.127,38 aan verzoeker te betalen. Dit ziet op de buitengerechtelijke kosten en de kosten van het deelgeschil. [Verweerder] wordt veroordeeld in de kosten, omdat zij aansprakelijk is. De kantonrechter vindt de kosten, de tijd en het uurtarief redelijk.

Tegen de verzoeken om [verweerder] te bevelen de kosten voor het opvragen van medische informatie en medische advisering te betalen, is geen verweer gevoerd. Daarom wijst de kantonrechter ook dit verzoek toe.