Werkgever aansprakelijk voor letsel ontstaan door twee kitzakkarren

Rechtbank Limburg, 11 november 2020
Verzoeker was werkzaam als uitzendkracht bij VDL waarbij hij in een magazijn kitzakken (plunjezakken) vulde met benodigde materialen. Die kitzakken lagen op een kar. Verzoeker is tussen twee karren klem komen te zitten waarbij hij letsel heeft opgelopen. Materiële werkgever is aansprakelijk omdat niet aan de zorgverplichting is voldaan. Dat de precieze feitelijke toedracht niet vaststaat maakt dat niet anders.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt (…) om:

(1) te verklaren voor recht dat VDL aansprakelijk is voor de schade die verzoeker heeft geleden en nog lijdt als gevolg van het bedrijfsongeval dat hem is overkomen op 25 januari 2019;

(2)  voor recht te verklaren dat Allianz, als verzekeraar van VDL, gehouden is om de schadepenningen aan verzoeker uit te keren ex artikel 7:954 van het Burgerlijk Wetboek (BW);

(1) Geen sprake van een alledaagse situatie waarbij de kar vergeleken wordt met een winkelwagen. Verzoeker volgde telkens dezelfde route waarbij hij er niet vanuit hoefde te gaan dat buiten de gangbare route een onbemande kar aangerold kwam. VDL heeft niet direct na het voorval een onderzoek ingesteld en later is niet meer te achterhalen geweest welke werknemers er betrokken waren bij het voorval. De (precieze) toedracht staat niet vast en daarmee ook niet de belangrijkste oorzaak. Daarom kan niet worden vastgesteld dat VDL aan haar zorgverplichting heeft voldaan.

(2) Verzoek afgewezen. Niet nader geconcretiseerd zodat verzoeker geen belang heeft bij het verzochte.

(3) Allianz en VDL hoofdelijk te veroordelen in de kosten van dit geding, althans deze te begroten. (3) 14 uur, uurtarief € 245,00 ex btw € 83,00 griffierecht volledig toegewezen.

In het kader van artikel 7:658 BW hoeft de werknemer de precieze toedracht niet aan te tonen. Na het voorval is niet op korte termijn een onderzoek ingesteld, waardoor de werkgever niet voldoende specifiek heeft kunnen aantonen welke zorgverplichting hij heeft nageleefd. Bijzonder dat niet te achterhalen was wie nu aanwezig was, de administratie zou daarover toch duidelijkheid moeten geven.