Werkgever niet aansprakelijk voor val werkneemster die met twee vuilniszakken liep

Rechtbank Midden-Nederland, 27 februari 2019
Verzoekster, in dienst als huishoudelijke hulp, is tijdens het werk met twee vuilniszakken in haar hand ten val gekomen. Werkgever is niet aansprakelijk. Er is sprake van een dagelijks voorkomende situatie waarvoor geen nadere instructies nodig zijn.
Verzoek Rechtbank
1) Verzoekster verzoekt in dit deelgeschil dat de kantonrechter bepaalt dat verweerster aansprakelijk is voor de schade die zij als gevolg van dit ongeval lijdt en heeft geleden. 1) In situaties die ook in het normale dagelijkse leven voorkomen en die een beperkt risico inhouden, mag van de werknemer worden verwacht dat hij of zij zelf voldoende oplettend is om dit risico te voorkomen. Voor dergelijke dagelijks voorkomende voorvallen hoeft de werkgever geen extra maatregelen te nemen om deze te voorkomen en hij hoeft er ook niet speciaal voor te waarschuwen.

Het lopen met een vuilniszak in elke hand (…) juist goed is voor de balans. Normale stevige schoenen zijn over het algemeen geschikt voor schoonmaakwerk. In casu lag er een linoleumvloer. Dat is een heel normale vloerbedekking die in veel woonhuizen voorkomt.

De oorzaak van haar val is dus niet gelegen in gestelde werkdruk, maar in de ongelukkige samenloop dat de cliënt haar terugriep en verzoekster bij het omdraaien haar evenwicht heeft verloren.

2) begroten van de kosten 2) 13,5 uur tegen een uurtarief van € 280,00 ex btw per uur. Geen reden om kosten te matigen.

Lopen met twee vuilniszakken levert geen verplichting op voor de werkgever om nadere veiligheidsinstructies te geven. Het gaat om een beperkt risico en een situatie die in het dagelijks leven ook voor komt.