Whiplash trauma: deel van de klachten aan ongeval toe te schrijven

Rechtbank Den Haag, 19 februari 2020
De gevolgen van een achterop aanrijding en het causale verband staan ter discussie nu er alleen subjectieve klachten zijn. Een neurologisch rapport had uitkomst moeten bieden maar houdt ook nadien partijen verdeeld.
Verzoek Rechtbank
het bestaan van twaalf klachten en het causale verband tussen die gestelde klachten en het ongeval vast te stellen De rechtbank geeft aan dat indien komt vast te staan dat de benadeelde voorafgaand aan het ongeval de gezondheidsklachten niet had, de gezondheidsklachten op zich door het ongeval veroorzaakt kunnen worden en een alternatieve verklaring voor de gezondheidsklachten ontbreekt, het bewijs van het oorzakelijk verband daarmee veelal geleverd is. Dat het ongeval van geringe impact was doet daaraan niet aan af. Want het gaat niet om slachtoffers in het algemeen, maar om dit slachtoffer. Daarbij kan dat anders liggen en dat wordt ondersteund door de bevindingen van de neuroloog die 1% FI bij verzoekster heeft vastgesteld. De rechtbank wijst daarna enkele klachten toe en enkele af.
verweerders te veroordelen tot betaling van de proceskosten ad € 10.232,= De proceskosten zijn niet betwist en worden derhalve begroot op het verzoek.

Wel erg veel kosten, dat is bij een normaal deelgeschil niet te begrijpen. Samenstelling wordt uit uitspraak niet duidelijk. Niet betwist en dus toegewezen…