Zorgplicht werkgever strekt zich uit tot trappenhuis tussen 2 verschillende etages

Rechtbank Noord-Holland, 1 augustus 2018
Verzoekster is uitgegleden in een trappenhuis tussen twee etages die door haar werkgever werden gehuurd.
Verzoek Rechtbank
Verzoekster verzoekt bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

(1) vast te stellen dat er (…) sprake is van een op Robidus rustende zorgplicht jegens verzoekster ten aanzien van het gebruik van de trap in het trappenhuis in de Saen Tower;

 (1) Trappenhuis is toegankelijk. Werknemers van Robidus maakte met toestemming gebruik van het trappen. Veel gebruik van trappenhuis i.v.m. lange wachttijd van de lift. Zorgplicht van werkgever strekt zich in deze zaak ook uit over de trap en het trappenhuis.

Of de zorgplicht is geschonden gaat buiten bestek van dit deelgeschil (beperkte vraag in petitum).

(2) de kosten van deze procedure te begroten op € 3.726,80, te vermeerderen met het griffierecht. (2) Tijdsbesteding van 11 uur is redelijk. Uurtarief € 220,00 ex btw ook. In totaal € 2.420,00 vermeerderd met btw en griffierecht (€ 226,00).

Strekt de zorgplicht zich uit tot het trappenhuis tussen twee verdiepingen? De kantonrechter antwoord deze vraag bevestigend. Werknemers hebben via een druppel (sleutelsysteem) toegang tot en werd veel gebruikt vanwege lange wachttijd van de lift. Deze druppel is door de werkgever ter beschikking gesteld, om van de ene naar de andere etage te kunnen gaan. Of in deze zaak de zorgplicht is geschonden is niet nader onderzocht, omdat het petitum daartoe geen ruimte bood.