Brandwond na medische pedicure behandeling. Salon aansprakelijk.

Rechtbank Rotterdam 30-03-2022
Verzoeker loopt een brandwond op na een medische pedicure behandeling. Door onvoldoende gemotiveerde betwisting aan de zijde van [verweerder] wordt het gestelde van [verzoeker] als vaststaand aangenomen. De salon is aansprakelijk.
Verzoek Rechtbank
(1)[verzoekster] heeft op de voet van artikel 1019w Rv (de deelgeschilprocedure betreffende letsel- en overlijdensschade) verzocht bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, voor recht te verklaren dat [verweerder] aansprakelijk is voor alle door [verzoekster] geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade als gevolg van de behandeling op 17 juli 2020; (1) De kantonrechter stelt vast dat uit de feiten en omstandigheden voortkomt dat er een medische pedicure behandeling heeft plaatsgevonden en dat de gestelde brandwond is ontstaan door die medische pedicure behandeling. [Verweerder] heeft de stellingen van [verzoeker] onvoldoende gemotiveerd betwist. Daarbij gaat de kantonrechter uit van een verzwaarde motiveringsplicht als behandelaar. De stellingen van [verzoeker] worden als vaststaand aangenomen, met als slotsom dat [verweerder] tekort is geschoten in de nakoming van de behandelingsovereenkomst. Het verzoek wordt toegewezen.
(2) en [verweerder] te veroordelen tot betaling aan [verzoekster] van de redelijke kosten van de onderhavige deelgeschilprocedure, te begroten op een bedrag van € 10.260,80, te vermeerderen met een bedrag van € 85,00 aan griffierecht, of een ander door de kantonrechter in goede justitie te bepalen bedrag. (2) Alleen de voor de onderhavige procedure verrichte werkzaamheden komen voor vergoeding in aanmerking, dus niet ook de werkzaamheden die verband houden met een – reeds ingetrokken – eerder verzoekschrift. De kantonrechter begroot de kosten van het onderhavige deelgeschil op € 2.744,00 inclusief btw (10 uren x € 266,20 + griffierecht van € 85,00). Kantoorkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
(3) Bij wijze van zelfstandig tegenverzoek heeft [verweerder] verzocht om [verzoekster] te veroordelen in de proceskosten van [verweerder], begroot op een bedrag van € 2.904,00, althans op een door de kantonrechter in goede justitie te bepalen bedrag. (3) De kantonrechter wijst het zelfstandig tegenverzoek af omdat artikel 289 Rv niet van toepassing is in een deelgeschilprocedure.

Als behandelaar binnen een salon is er terecht sprake van een verzwaarde motiveringsplicht. Zij kunnen immers beschikken over de (cruciale) gegevens die voor bewijslevering van belang kunnen zijn.