Brandwonden als gevolg van ontharingsbehandeling; laserkliniek aansprakelijk.

Rechtbank Rotterdam 15 oktober 2021
Verzoekster ondergaat ontharingsbehandelingen bij verweerder. Na haar tweede behandeling ervaart verzoekster heftige pijnklachten aan haar benen. Verzoekster stelt de laserkliniek aansprakelijk voor de brandwonden die zij heeft opgelopen. De rechtbank komt tot het oordeel dat verweerder niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen en daarom aansprakelijk is.
Verzoek Rechtbank
Verzoekster verzoekt de rechtbank:

(1) vast te stellen dat de laserkliniek aansprakelijk is voor de schade als gevolg van de behandeling van 29 september 2018 t/m heden;

Behandeling 29 september 2018

In het verweerschrift ontkent verweerder dat hij verzoekster voor de tweede keer heeft behandeld. Verweerder heeft niet alle van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aangevoerd (artikel 21 Rv). Verweerder had namelijk moeten vermelden dat er een tweede afspraak was gemaakt, wanneer die was gepland en of verzoekster is verschenen. 

De rechtbank acht het buitengewoon onwaarschijnlijk dat verzoekster niet zou zijn verschenen voor de tweede afspraak. De eerste behandeling was naar tevredenheid verlopen en verzoekster had een voucher waarmee ze een heel jaar lang behandelingen kon ondergaan. Whatsappberichten van 29 september 2018 aan de vriend van verzoekster bevestigen dat zij een tweede behandeling heeft gehad. Bovendien heeft verzoekster zes weken na 29 september 2018 geklaagd en heeft verweerder het advies gegeven om het een jaar af te wachten.

Aansprakelijkheid verweerder

De rechtbank is van mening dat verweerder niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen. Verweerder heeft niet betwist dat de laser tijdens de tweede behandeling op een hogere stand is gezet. De kans op complicaties is bij mensen met meer pigment in de huid groter. Van verweerder mocht verwacht worden dat hij de nodige voorzichtigheid in acht zou nemen, nu verzoekster een vrouw is met een getinte huid. Verweerder heeft dit niet gedaan, door de laser zonder duidelijke reden op een hogere stand te zetten en vervolgens beide benen volledig te behandelen.

Het causaal verband is komen vast te staan, nu verweerder aangeeft dat het letsel het resultaat lijkt van de behandeling. Daarnaast bevestigt de dermatoloog dat de klachten kunnen zijn ontstaan door de DPL-behandeling.

(2) de laserkliniek te veroordelen in de redelijke kosten van rechtsbijstand (ex artikel 1019aa Rv jo. artikel 6:96 BW). De rechtbank acht een uurtarief van € 235,- exclusief 21% btw en een urenbesteding van 8 uur redelijk. Het totaal inclusief het griffierecht van € 85,- en de kosten voor het medisch advies van  € 450,- komt uit op € 2.809,80. Omdat verweerder aansprakelijk is voor de schade, zal hij worden veroordeeld tot betaling van deze kosten.