Aanrijding fietser vs auto: overmacht aannemelijk, snelheid automobilist voldoende aangepast

Automobilist rijdt in buitengebied waar snelheid van 60 km/u is toegestaan. Door getuigen komt vast te staan dat snelheid automobilist lager is en – ook in de visie van de rechtbank – aangepast aan de omstandigheden ter plaatse. Fietser reed zonder snelheid te verminderen en met vrij hoge snelheid zonder voorrang te verlenen in de zijkant van de auto. Overmacht aan de zijde van automobilist.

Automobilist heeft rustig gereden en snelheid aangepast, passend bij de kenbare verkeerssituatie.
Naar het oordeel van de rechtbank heeft [BESTUURDER] goed geanticipeerd op de verkeerssituatie. Zij had overigens weinig mogelijkheden om te anticiperen op de fout van [VERZOEKER] die, in weerwil van de haaientanden en zonder voorrang te verlenen, de kruising ging oversteken, terwijl ook voor hem het zicht op de weg werd verhinderd door de bomen en struiken. Niet alleen hoefde [BESTUURDER] met zo’n onwaarschijnlijke verkeersfout geen rekening te houden, ook ontnam [VERZOEKER] door zijn hoge snelheid [BESTUURDER] de mogelijkheid om ongevalsvermijdend op te treden.

Op grond van het voorgaande kan [BESTUURDER] van haar wijze van deelname aan het verkeer rechtens geen enkel verwijt worden gemaakt. Het beroep van NH1816 op overmacht slaagt. 

De rechtbank acht het uurtarief van € 285,00 te vermeerderen met 21% btw, aan de hoge kant, maar wel net binnen de bandbreedte die geldt voor een ervaren letselschadeadvocaat. Het aantal bestede uren (23) is niet betwist zodat de rechtbank daarvan zal uitgaan. Deze gestelde kosten voldoen aan de genoemde dubbele redelijkheidstoets als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 8W. De rechtbank zal de kosten begroten op het gevorderde bedrag van € 8.033,80 (inclusief griffierecht).

Vanwege het ontbreken van aansprakelijkheid wordt dit verzoek afgewezen.

Kosten

afgewezen

Resultaat

afgewezen

Overmacht wordt niet snel aangenomen, maar als uit feiten keurig gedrag van de automobilist blijkt dan is en blijft dat verdedigbaar.