Geen aansprakelijkheid ziekenhuis i.v.m. (mogelijk) lekkende borstprothese: nader onderzoek is nodig

Rechtbank Gelderland, 26 oktober 2021
(Verzoekster) heeft meerdere operaties gehad waarbij borstprotheses zijn geplaatst. Onduidelijk of klachten (mede) het gevolg zijn van tekortschietend of foutief medisch handelen.
Verzoek Rechtbank
(Verzoekster) verzoekt de rechtbank:
(1) voor recht te verklaren dat (ziekenhuis) is tekortgeschoten in de nakoming van de geneeskundige behandelovereenkomst en om die reden aansprakelijk is ex art. 6:74/162 BW
Plaatsing borstprotheses in 1984, 1993 en 2006. (Verzoekster) stelt dat de protheses zijn gaan lekken, waardoor siliconen in haar lichaam terecht zijn gekomen. Dit heeft volgens (verzoekster) geleid tot het ASIA-syndroom plus amputaties van benen en rechterarm. Herkomst van klachten staat niet zonder meer vast. Het staat niet vast de in 2006 geplaatste prothese is gaan lekken.

Geen sprake van verjaring. M.b.t. medische behandelingen vóór 1995 dient (verzoekster) de behandelaren zelf aan te spreken. Bij (verzoekster) was vóór november ’14 niet voldoende zekerheid dat haar klachten (mede) werden veroorzaakt door mogelijk tekortschietende of foutief handelen m.b.t. plaatsing prothese. Verjaring is tijdig gestuit.

Afwijzing verzoek m.b.t. aansprakelijkheid. Niet duidelijk is of het voor een redelijk en bekwaam handelend beroepsgenoot in 2006 duidelijk was dat de plaatsen van prothese van merk (X) zou kunnen leiden tot de door (verzoekster) gestelde klachten en dat dus had moeten worden afgezien van plaatsing van deze protheses. Nader onderzoek is nodig.

(2) de kosten te begroten en (verweerders c.s.) te veroordelen in deze kosten. Verzoek: 25,1 uur x € 265,– per uur x 21% BTW (€ 8.048,32). Verzoek niet volstrekt onnodig ingediend, verzoek is voor de rest redelijk. Geen aansprakelijkheid en dus ook geen veroordeling.

Buitengewoon treurige zaak, waarin voor (verzoekster) nagenoeg alle medische behandelingen niet goed uitpakken. Dat wil echter nog niet zeggen dat er aansprakelijkheid is: een deskundige zal zich over de zaak – en al het beschikbare materiaal – moeten buigen.