Geen zwaarwegende bezwaren tegen rapport berekening overlijdensschade

Rechtbank Noord-Nederland, 15 oktober 2021
Op gezamenlijk verzoek is rekenkundige ingeschakeld. Partijen zijn gebonden aan de uitkomsten van dat onderzoek.
Verzoek Rechtbank
(Verzoeker) verzoekt de rechtbank om voor recht te verklaren dat:

(1) partijen gebonden zijn aan de uitgangspunten zoals geformuleerd door (deskundige) in zijn definitieve rapport;

(Verweerder) kon zich niet vinden in enkele gehanteerde uitgangspunten van (deskundige). (Verweerder) heeft daarom een andere deskundige ingeschakeld, om de conclusies van (deskundige) te verifiëren. De bezwaren van (verweerder) ontlenen zij aan het rapport van de andere deskundige.

Dat (deskundige) andere keuzes is niet meer dan een keuze of een verschil van inzicht, maar maakt niet dat gesproken kan worden van een zwaarwegend bezwaar. Dat de andere deskundige vragen en twijfels heeft over een bepaald onderdeel, maakt eveneens niet dat er sprake is van een zwaarwegend bezwaar. Bepaalde onvolkomenheden zijn van onvoldoende belang (voor de inhoud van het rapport).

Kortom, de door (verweerder) opgeworpen bezwaren kunnen noch afzonderlijk, noch in combinatie met elkaar, tot de conclusie leiden dat er sprake is van aanhoudende, zwaarwegende bezwaren tegen de rapportage van (deskundige). Het rapport is degelijk, consistent, gedetailleerd en met een deugdelijke toelichting.

(2) partijen uit moeten gaan van de situatie dat (overledene) geen AOV zou hebben afgesloten en geen pensioen zou hebben opgebouwd; Afwijzing van het verzoek, nu informatie ontbreekt of (overledene) in de hypothetische situatie zonder ongeval wel een AOV zou hebben afgesloten en/of pensioen had opgebouwd.
(3) de kosten te begroten en (verweerders) hoofdelijk. Verzoek = 10 uur x € 260,– x 21% BTW. De kosten zijn niet betwist. De rechtbank acht de kosten redelijk. Gelet op de aansprakelijkheid aan de zijde van verweerder, zal de rechtbank een veroordeling uitspreken.

Dat de vragen aan (deskundige) door verweerder zijn opgesteld en partijen de gelegenheid hebben gehad om vragen te stellen over het (concept)rapport, zal ongetwijfeld mee hebben gespeeld bij de vraag in hoeverre partijen gebonden zijn aan de uitkomst van het onderzoek. (Verweerder) is het uiteindelijk niet eens met de interpretaties van de deskundige, maar dat maakt niet dat er sprake is van een zwaarwegend bezwaar.